Những cuốn sách khơi nguồn cảm hứng “xách ba lô lên và đi“ Những cuốn sách khơi nguồn cảm hứng “xách ba lô lên và đi“
(Tổ Quốc) - Một cuốn sách về du lịch có thể đưa con người đến với những vùng đất mới, những kinh nghiệm và kiến thức quý giá cũng như khơi nguồn cảm hứng du lịch mạnh mẽ khiến bạn chỉ muốn xách ba lô lên và đi
TIN MỚI NHẤT
Những cuốn sách khơi nguồn cảm hứng “xách ba lô lên và đi“ Những cuốn sách khơi nguồn cảm hứng “xách ba lô lên và đi“
(Tổ Quốc) - Một cuốn sách về du lịch có thể đưa con người đến với những vùng đất mới, những kinh nghiệm và kiến thức quý giá cũng như khơi nguồn cảm hứng du lịch mạnh mẽ khiến bạn chỉ muốn xách ba lô lên và đi
Quảng Trị tìm cách phát triển du lịch “Hoài niệm về chiến trường xưa và đồng đội” Quảng Trị tìm cách phát triển du lịch “Hoài niệm về chiến trường xưa và đồng đội”
(Tổ Quốc) - Với tính chất đặc thù, tỉnh Quảng Trị là địa phương có nhiều tiềm năng trong việc phát triển loại hình du lịch “Hoài niệm về chiến trường xưa và đồng đội”. Tuy nhiên cho đến nay loại hình du lịch này vẫn chưa phát huy hết giá trị của mình
Ngành Du lịch sẽ làm gì để đạt mức tăng trưởng 30% trong năm 2017? Ngành Du lịch sẽ làm gì để đạt mức tăng trưởng 30% trong năm 2017?
(Tổ Quốc)-Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo ngành Du lịch trong năm 2017 phải đạt ít nhất 13 triệu lượt khách quốc tế, tăng trưởng tối thiểu 30%. Vậy ngành Du lịch sẽ triển khai những giải pháp gì từ nay đến cuối năm 2017 để hoàn thành nhiệm vụ khó khăn này