Chất thải từ hoạt động Du lịch ngày một tăng nhanh Chất thải từ hoạt động Du lịch ngày một tăng nhanh
(Tổ Quốc)-Cùng với nhiều tác động tích cực và kết quả to lớn đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước, du lịch Việt Nam đang đối mặt với nguy cơ ô nhiễm môi trường và suy giảm giá trị tài nguyên.
TIN MỚI NHẤT
Những cuốn sách khơi nguồn cảm hứng “xách ba lô lên và đi“ Những cuốn sách khơi nguồn cảm hứng “xách ba lô lên và đi“
(Tổ Quốc) - Một cuốn sách về du lịch có thể đưa con người đến với những vùng đất mới, những kinh nghiệm và kiến thức quý giá cũng như khơi nguồn cảm hứng du lịch mạnh mẽ khiến bạn chỉ muốn xách ba lô lên và đi
Quảng Trị tìm cách phát triển du lịch “Hoài niệm về chiến trường xưa và đồng đội” Quảng Trị tìm cách phát triển du lịch “Hoài niệm về chiến trường xưa và đồng đội”
(Tổ Quốc) - Với tính chất đặc thù, tỉnh Quảng Trị là địa phương có nhiều tiềm năng trong việc phát triển loại hình du lịch “Hoài niệm về chiến trường xưa và đồng đội”. Tuy nhiên cho đến nay loại hình du lịch này vẫn chưa phát huy hết giá trị của mình
Chất thải từ hoạt động Du lịch ngày một tăng nhanh Chất thải từ hoạt động Du lịch ngày một tăng nhanh
(Tổ Quốc)-Cùng với nhiều tác động tích cực và kết quả to lớn đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước, du lịch Việt Nam đang đối mặt với nguy cơ ô nhiễm môi trường và suy giảm giá trị tài nguyên.