Thí điểm dịch vụ vận chuyển du khách Thí điểm dịch vụ vận chuyển du khách
(Tổ Quốc) -Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã có ý kiến chỉ đạo về việc hướng dẫn thực hiện thí điểm triển khai dịch vụ vận chuyển khách du lịch bằng xe ô tô góp phần thúc đẩy phát triển du lịch
TIN MỚI NHẤT
Doanh nghiệp du lịch hiến kế gì để tạo đột phá về tăng trưởng khách đến Việt Nam? Doanh nghiệp du lịch hiến kế gì để tạo đột phá về tăng trưởng khách đến Việt Nam?
(Tổ Quốc)-Ngành Du lịch đang rốt ráo triển khai các giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ tăng trưởng 30% mà Chính phủ giao trong năm 2017. Các doanh nghiệp lữ hành lớn đã đưa ra một số kế sách mang tính đột phá để giúp ngành Du lịch hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2017 và trong...
PTI

Từ khóa tìm kiếm

Từ khóa tìm kiếm