Tiếp tục tuyền truyền “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương”
09:35
(Tổ Quốc) - Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình được tổ chức từ ngày 01-30/6/2017 trên phạm vi cả nước với chủ đề “Gia đình - nguồn lực và trách nhiệm trong phòng, chống bạo lực gia đình”
TIN MỚI NHẤT