Tung chùm hài kịch “Oái oăm đời”, Nhà hát Kịch Hà Nội len chân vào các đề tài “nóng“
15:35
(Tổ Quốc) – Nhà hát Kịch Hà Nội sắp ra mắt chùm hài kịch “Oái oăm đời” bao gồm năm tiểu phẩm trong đó nói về nhưng đề tài nóng trong xã hội vừa qua như: thực phẩm sạch, chuyện phong tước “công chúa” của một diễn viên hay mối tình ông...
TIN MỚI NHẤT