Chấm điểm sẽ góp phần quản lý tốt lễ hội
Thứ Năm, ngày 10/12/2015 - 16:00

(Toquoc)- Trước mùa lễ hội 2016, lần đầu tiên, Bộ VHTTDL tiến hành chấm điểm công tác tổ chức lễ hội của các địa phương với mong muốn sẽ là căn cứ để quản lý tổ chức lễ hội cho tốt hơn.

Chấm điểm sẽ góp phần quản lý tốt lễ hội - ảnh 1
Việc triển khai chấm điểm công tác tổ chức và quản lý lễ hội là cần thiết (ảnh Dạ Minh)

Điểm mới trong công tác quản lý lễ hội năm 2015 là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định 486/QĐ- BVHTTDL về tiêu chí, thang điểm đánh giá việc thực hiện công tác quản lý và tổ chức lễ hội dân gian, nhằm cụ thể hóa nội dung triển khai Chỉ thị số 41-CT/TW của Ban Bí thư TƯ Đảng về tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội; Công điện số 229/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về quản lý, tổ chức hoạt động lễ hội năm 2015.

Bộ VHTTDL cũng đã đưa ra tiêu chí đánh giá thực hiện công tác quản lý và tổ chức lễ hội dân gian nêu cụ thể Bảng điểm đánh giá thực hiện. Đây cũng là căn cứ cho các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa - Thể thao tổ chức tự đánh giá, chấm điểm. Bảng tự chấm điểm này sẽ được báo cáo về Bộ VHTTDL làm căn cứ bình xét thi đua hằng năm. Việc chấm điểm đánh giá sẽ có 3 bên cùng tham gia đó là các địa phương tự đánh giá, báo cáo và chấm điểm; đánh giá, chấm điểm từ phía cơ quan quản lý nhà nước; các cơ quan báo chí.

Theo đó, ngày 10/12, Cục Văn hóa cơ sở, Báo Văn hóa (Bộ VHTTDL) đã tổ chức họp báo lấy ý kiến phóng viên các cơ quan báo chí và chấm điểm cho các địa phương trong việc thực hiện công tác quản lý và tổ chức lễ hội dân gian.

Bảng điểm đánh giá thực hiện các nhiệm vụ với tổng điểm 100,  được phân thành 6 mục để đánh giá, chấm điểm, bao gồm: Công tác quản lý, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện hằng năm (tối đa 9 điểm); Quán triệt, tuyên truyền văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, văn bản quản lý, hướng dẫn nghiệp vụ Bộ VHTTDL  (tối đa 6 điểm); Thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội (tối đa 25 điểm); Đảm bảo môi trường an toàn tổ chức lễ hội (tối đa 40 điểm); Tổ chức các hoạt động dịch vụ theo đúng quy định của pháp luật (tối đa 10 điểm); Thực hiện thanh tra, kiểm tra, kịp thời xử lý vi phạm trong hoạt động lễ hội tại cơ sở (tối đa 10 điểm).

Mỗi mục cũng được chia thành các nội dung cụ thể, tương ứng là từng mức điểm cụ thể.

Bộ tiêu chí đánh giá cũng quy định phần Điểm cộng, Điểm trừ. Theo đó: Điểm cộng tính cho các nội dung: Tổ chức đánh giá, chấm điểm chặt chẽ, chính xác và thực hiện công tác báo cáo đúng quy định (5 điểm); Có cách làm hay, sáng tạo, đột phá trong công tác quản lý và tổ chức lễ hội (5 điểm); Được dư luận báo chí đánh giá tốt (5 điểm).

Điểm trừ tính cho các nội dung: Gửi báo cáo theo quy định chậm hoặc không gửi (theo thời hạn, 5 điểm); Bị dư luận, báo chí nêu nhiều thông tin phản ánh không tốt về lễ hội (5 điểm).

Mức độ hoàn thành xuất sắc (loại A): 95- 100 điểm; Hoàn thành tốt (loại B): 85- 94 điểm; Hoàn thành (loại C): 51-84 điểm; Chưa hoàn thành (loại D): dưới 50 điểm.

Tại cuộc họp báo, nhiều phóng viên đã đưa ra ý kiến cho rằng: Việc chấm điểm mỗi mùa lễ hội là nên làm nhưng không nhất thiết phải chấm điểm toàn bộ 63 tỉnh, thành phố có lễ hội mà nên chấm điểm theo các lễ hội lớn, thu hút đông người tham gia, lễ hội đã có những hiện tượng nổi cộm, hạn chế nhiều năm chưa được khắc phục, đặc biệt là ở những tỉnh, thành phố phía Bắc.

Chấm điểm sẽ góp phần quản lý tốt lễ hội - ảnh 2

Nhiều lễ hội có những hiện tượng nổi cộm, hạn chế nhiều năm chưa được khắc phục (ảnh: Ngọc Thành)

Bên cạnh đó, thang điểm cũng dễ thấy độ "vênh" giữa các tiêu chí: có tổ chức kiểm tra định kỳ được cộng đến 5 điểm; có nhà vệ sinh, thùng rác, thu gom rác được cộng đến 10 điểm; trong khi những tiêu chí quan trọng: đảm bảo an toàn cho di tích, danh thắng, đảm bảo tài sản cho khách hành hương, không tổ chức mê tín, cờ bạc trong lễ hội chỉ được 3 điểm. Hoặc ở điểm trừ, theo nhiều phóng viên, mức trừ 5 điểm vẫn còn thấp. Nhiều ý kiến lo ngại, nếu địa phương báo cáo về lễ hội đó được 100 điểm, bị trừ 5 điểm phản ánh không tốt của dư luận thì địa phương đó vẫn được xếp loại xuất sắc là không hợp lý…

Trong thời gian qua, việc đánh giá công tác quản lý, tổ chức lễ hội nói chung và lễ hội dân gian nói riêng ở nước ta vẫn chung chung, chưa thể hiện bằng các tiêu chí cụ thể. Việc triển khai chấm điểm công tác tổ chức và quản lý lễ hội là cần thiết. Qua đó, sẽ giúp các địa phương, cơ quan Bộ có cơ sở đánh giá việc quản lý, tổ chức lễ hội ở mức độ cụ thể qua thang điểm xếp loại, qua đó có thể nhìn thấy rõ công tác quản lý, tổ chức lễ hội ở từng địa phương có những mặt nào tích cực cần phát huy, nhân rộng, mặt nào còn hạn chế, nổi cộm cần khắc phục, điều chỉnh. Tuy nhiên, Bộ tiêu chí chấm điểm lễ hội sẽ còn phải rút kinh nghiệm, chỉnh sửa thêm cho phù hợp với tình hình thực tế và góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, tổ chức lễ hội ở các địa phương trên cả nước.

Dạ Minh

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại
PTI

Từ khóa tìm kiếm

Từ khóa tìm kiếm