Khai mạc Triển lãm "70 năm Quốc hội Việt Nam"
Thứ Hai, ngày 04/01/2016 - 18:01

(Toquoc)- Chiều 04/01 tại Thư viện Quốc gia Việt Nam đã diễn ra lễ khai mạc Triển lãm sách, tư liệu “70 năm Quốc hội Việt Nam” nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946-06/01/2016).

Khai mạc Triển lãm
Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái cắt băng khai mạc Triển lãm

Phát biểu lễ khai mạc ông Huỳnh Vĩnh Ái- Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã khẳng định vai trò và vị thế của Quốc hội Việt Nam trong suốt 70 năm qua.

Triển lãm đã tái hiện sống động 70 năm hoạt động sôi nổi của Quốc hội, cơ quan quyền lực đại diện cho tiếng nói của nhân dân, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân; thay mặt nhân dân quyết định những vấn đề hệ trọng của đất nước. Cùng với đó, Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái đã chính thức tuyên bố và cắt băng khai mạc Triển lãm 70 năm Quốc hội Việt Nam.

Với hơn 1000 tư liệu tiêu biểu về Quốc hội Việt Nam bao gồm sách, ảnh tư liệu... đã tái hiện quá trình hình thành, hoạt động và những thành tựu to lớn mà Quốc hội và nhân dân ta đã đạt được trong 70 năm qua.

Các tư liệu của Triển lãm được trưng bày theo 4 nội dung, đó là:  Sự ra đời của Quốc hội Việt Nam gồm các tư liệu viết về các mốc son trong lịch sử ra đời của Quốc hội Việt Nam; Cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Vị trí, chức năng, quyền hạn của Quốc hội trong bộ máy nhà nước; Các bản Hiến pháp đã được Quốc hội ban hành trong 70 năm qua…

Quốc hội Việt Nam với sự nghiệp giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước: Tập hợp các hình ảnh, bài viết, tư liệu nghiên cứu, giới thiệu, đánh giá và tôn vinh vai trò của Quốc hội trong việc đưa ra các quyết sách cùng toàn Đảng, toàn dân tiến hành thành công sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; Các bộ luật, luật đã được Quốc hội thông qua và ban hành từ năm 1946 - 1986.

Quốc hội Việt Nam với sự nghiệp đổi mới đất nước: Tư liệu có tính chất nghiên cứu, tổng kết, đánh giá vai trò của Quốc hội trong quá trình quyết định những chính sách cơ bản về đối nội, đối ngoại, các chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và thực hiện công cuộc đổi mới; Các luật và pháp lệnh được Quốc hội thông qua và ban hành trong 30 năm đổi mới.

Quốc hội Việt Nam qua các kỳ bầu cử: Các văn kiện, nghị quyết của Quốc hội qua 13 kỳ bầu cử về các vấn đề trọng tâm của đất nước theo từng giai đoạn lịch sử: Kháng chiến, kiến quốc, xây dựng chủ nghĩa xã hội, thực hiện công cuộc đổi mới và bảo vệ chủ quyền biển đảo…

Triển lãm sẽ kéo dài từ nay đến hết ngày 12/01 tại Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Tin&ảnh: Hà Anh

 

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại
PTI

Từ khóa tìm kiếm

Từ khóa tìm kiếm