Lập kế hoạch vốn xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia
Thứ Tư, ngày 22/07/2015 - 20:11

(Toquoc)-Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải giao Bộ Xây dựng làm việc với các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính để lập kế hoạch vốn đầu tư cho Dự án đầu tư xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia.

Phó Thủ tướng giao Bộ Xây dựng tổng hợp các khoản chi phí cấp bách phải chi trong năm 2015, báo cáo Thường trực Chính phủ, đồng thời chỉ đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia làm đầu mối, phối hợp chặt chẽ với Ban Xây dựng nội dung và hình thức trưng bày Bảo tàng Lịch sử Quốc gia của Bộ VHTTDL, các cơ quan chức năng UBND TP Hà Nội để tổng hợp tài liệu, chuẩn bị kỹ nội dung báo cáo Thường trực Chính phủ.

Lập kế hoạch vốn xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia - ảnh 1

Mô hình Bảo tàng Lịch sử Quốc gia (Ảnh: Internet)

Phó Thủ tướng cũng giao Bộ VHTTDL chỉ đạo Ban Xây dựng nội dung và hình thức trưng bày Bảo tàng Lịch sử Quốc gia chuẩn bị báo cáo về Đề cương chi tiết, tiến độ thực hiện Dự án thành phần xây dựng nội dung và hình thức trưng bày Bảo tàng Lịch sử Quốc gia; chỉ đạo lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế hệ thống kỹ thuật, mỹ thuật trưng bày Bảo tàng Lịch sử Quốc gia bảo đảm khách quan, theo quy định của pháp luật.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính phối hợp, hướng dẫn Bộ Xây dựng lập kế hoạch vốn đầu tư cho Dự án đầu tư xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia bảo đảm khả thi, phù hợp Luật Đầu tư công, đồng thời cân đối, bổ sung kinh phí cho hoạt động năm 2015 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia và Ban Xây dựng nội dung và hình thức trưng bày.

Mục tiêu Đề án xây dựng Bảo tàng Lịch sử quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhằm tạo lập một công trình văn hóa có tầm quan trọng, có ý nghĩa to lớn, lâu dài về chính trị, tư tưởng, văn hóa - xã hội nhằm lưu giữ và phát huy giá trị di sản lịch sử - văn hóa Việt Nam; trưng bày giới thiệu về lịch sử dân tộc, những thành tựu to lớn trong quá trình dựng nước, giữ nước và xây dựng đất nước...

Đồng thời phục vụ nhu cầu nghiên cứu khoa học, học tập, cung cấp thông tin, phổ biến tri thức về lịch sử, di sản văn hóa, bảo tàng học và hưởng thụ văn hóa của công chúng trong nước và bạn bè quốc tế, góp phần phát triển kinh tế - xã hội./.

Thảo Linh

 

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại
PTI

Từ khóa tìm kiếm

Từ khóa tìm kiếm