Tạo chuyển biến thực sự về xây dựng con người văn hóa
Thứ Sáu, ngày 17/04/2015 - 18:11

(Toquoc) – Bộ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Tuấn Anh mong muốn tinh thần và nội dung của Nghị quyết (NQ) số 102/NQ-CP sẽ được lan tỏa mạnh mẽ tại các địa phương và từng đơn vị, tạo sự chuyển biến thực sự về xây dựng con người văn hóa.

Sáng 17/4, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã tổ chức Hội nghị triển khai NQ số 102/NQ-CP ngày 30/12/2014 của Chính phủ và Chương trình hành động của ngành thực hiện NQ số 33-NQ/TƯ ngày 06/9/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến tại 03 điểm cầu: Hà Nội (Bộ trưởng chủ trì), Đà Nẵng (lãnh đạo Văn phòng Bộ) và thành phố Hồ Chí Minh (Lãnh đạo Cục Công tác phía Nam).

Tạo chuyển biến thực sự về xây dựng con người văn hóa - ảnh 1

Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh chỉ đạo tại Hội nghị

Hội nghị nhằm phổ biến nội dung Nghị quyết số 102/NQ-CP ban hành Chương trình hành đng của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW và Kế hoạch hành động của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch để công chức, viên chức, người lao động hiểu được yêu cầu của việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Đặc biệt quán triệt nâng cao vai trò, vị thế của văn hóa, tạo các nguồn lực phát triển văn hóa và con người; phát huy năng lực, trách nhiệm người đứng đầu trong việc phát triển văn hóa, xây dựng con người ở từng địa phương, đơn vị.

Đồng thời bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn và phương thức phối hợp, triển khai cách làm sáng tạo để đưa các nội dung của NQ 33, Chương hành động của Chính phủ và Kế hoạch hành động của ngành sớm đi vào cuộc sống phù hợp với đặc thù vùng, miền, dân tộc, địa phương.

Phát biểu đề dẫn hội nghị, Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn cho biết: “Với sự có mặt đông đủ của các đại biểu đến từ các Tổng cục, Cục, Vụ, đơn vị thuộc Bộ, các Hội nghề nghiệp và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành trên toàn quốc, Bộ VHTT&DL trân trọng đề nghị các đại biểu qua kinh nghiệm phong phú từ thực tế sinh động, trao đổi, hiến kế những nhiệm vụ, giải pháp trúng mà không cứng nhắc, thiết thực, nhưng đúng định hướng để Nghị quyết được chuyển hóa vào cuộc sống một cách giản dị, phù hợp với đặc thù vùng, miền, dân tộc, đia phương, thực sự “soi đường cho quốc dân đi” như lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các đại biểu đã tập trung bàn thảo một số vấn đề như: Thứ nhất, những giải pháp khả thi để thực hiện 6 nhóm nhiệm vụ, 4 nhóm giải pháp lớn trong xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam mà Nghị quyết 33 đã nêu phù hợp với tình hình thực tế. Thứ hai, với thực tế sinh động của phát triển kinh tế, hội nhập quốc tế, đặt văn hóa trong mối quan hệ đa chiều, văn hóa ngang hàng với kinh tế, chính trị và xã hội, những cơ chế, chính sách nào cần thay đổi, cần bổ sung thích ứng, đặc biệt là cơ chế phối hợp giữa các cơ quan TW, giữa TW với địa phương để phát triển công nghiệp văn hóa và chủ động hội nhập quốc tế về văn hóa. Thứ ba, yếu tố đặc thù vùng miền, dân tộc thể hiện cụ thể như thế nào trong việc triển khai Nghị quyết 33 và những khó khăn, nút thắt nào chúng ta cần tập trung tháo gỡ qua kinh nghiệm thực tế.

Bên cạnh đó, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến đề xuất về cách thức triển khai thực hiện, cơ chế tài chính, nhân lực cũng như cơ chế phối hợp giữa Bộ VHTTDL và các bộ ngành, địa phương khác để triển khai hiệu quả NQ 33.

Tạo chuyển biến thực sự về xây dựng con người văn hóa - ảnh 2

Hội nghị được triển khai trực tuyến tại 3 đầu cầu Hà Nội, TP HCM và Đà Nẵng

Ghi nhận những ý kiến đóng góp của các đại biểu, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ Anh Tuấn cho biết, nội dung Nghị quyết đã thể hiện đầy đủ các nội dung về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam. Vấn đề đặt ra là làm sao để NQ đi vào cuộc sống một cách có hiệu quả, bền vững? Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn nhấn mạnh, NQ này có 3 điểm mới so với Nghị quyết TƯ khóa 8. Thứ nhất là đặt văn hóa ngang hàng với Kinh tế, Chính trị, Xã hội. Đây là vấn đề không mới, tuy nhiên lâu nay văn hóa chưa được coi trọng đúng mức do nhận thức của một số nơi, một số người. Việc khẳng định vai trò của văn hóa tại NQ này thể hiện tầm quan trọng của văn hóa đối với sự phát triển và hội nhập quốc tế của đất nước.  Thứ hai, NQ cũng đề cập tới việc xây dựng các ngành công nghiệp văn hóa của Việt Nam đồng bộ với thể chế, thị trường và thực thi quyền tác giả có liên quan. Thứ ba, NQ đã chỉ rõ Việt Nam cần chủ động hội nhập quốc tế toàn diện về văn hóa, chứ không chỉ hợp tác quốc tế như văn bản dự thảo trước đó đã nêu.

Kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh yêu cầu các đơn vị, địa phương dựa trên đặc thù của đơn vị, địa phương mình để triển khai NQ. Bên cạnh đó, cần gắn việc thực hiện NQ này trong việc xây dựng môi trường văn hóa, trước hết thể hiện ở văn hóa công sở, địa phương mình. Bộ trưởng nhấn mạnh, các đơn  vị thuộc Bộ phải đi đầu làm gương, phấn đấu đạt chuẩn về môi trường văn hóa, vệ sinh môi trường, khắc phục những điểm không hay, hạn chế của bản thân. Bên cạnh đó, tham gia đóng góp cùng với Bộ VHTTDL xây dựng các cơ chế chính sách văn hóa phù hợp với NQ và thực tiễn cuộc sống. Từ đó, hướng tới mục tiêu tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về xây dựng con người văn hóa.

“Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tin tưởng qua Hội nghị này, tinh thần của Nghị quyết sẽ lan tỏa mạnh mẽ hơn trong toàn Ngành và được chuyển hóa thành các nhiệm vụ, công việc thực tế, để một lần nữa văn hóa được đặt đúng tầm vóc, vị trí vốn có của nó và mang lại thời cơ, vận hội mới cho xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam”- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh nói.

Để tổ chức triển khai Nghị quyết số 33-NQ/TW, góp phần đưa Nghị quyết vào cuộc sống một cách bền vững, Bộ VHTTDL đã ban hành Kế hoạch hành động số 88/QĐ-BVHTTDL của toàn Ngành với 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, 28 đề án, nhiệm vụ, Nghị định, Luật do Bộ VHTTDL chủ trì và 3 đề án Bộ VHTTDL phối hợp, triển khai một cách hệ thống, bài bản, có lộ trình, đặc biệt tập trung thể chế hóa các quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp trong nội dung của Nghị quyết để góp phần đạt được những mục tiêu đã đề ra.

Bộ VHTTDL cũng ban hành Kế hoạch công tác năm 2015 để triển khai chi tiết Kế hoạch hành động, với 70 nhiệm vụ chủ trì, phối hợp và các công việc thường xuyên cho các đơn vị thuộc Bộ và để Sở VHTTDL các tỉnh/thành triển khai.

Được biết, với Kế hoạch hành động lần này, Bộ trưởng Bộ VHTTDL đã ký 21 quyết định, giao nhiệm vụ cho từng đơn vị cụ thể để triển khai thực hiện NQ. Bên cạnh đó, Bộ VHTTDL sẽ có cơ chế kiểm tra, giám sát để đốc thúc các đơn vị thực hiện, đưa NQ vào cuộc sống./.

Bài&ảnh: Hồng Dương

 

 

 

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại
PTI

Từ khóa tìm kiếm

Từ khóa tìm kiếm