Xây dựng Dự án Bảo tồn, phát huy văn hóa các DTTS dưới 100 người
Thứ Bảy, ngày 13/06/2015 - 12:58

(Toquoc)-Bộ VHTTDL vừa phê duyệt Kế hoạch về xây dựng Dự án “Bảo tồn, phát huy văn hóa các dân tộc thiểu số (DTTS) có dân số dưới 100 người: Si La, Pu Péo, Rơ Măm, B’râu, Ơ Đu”.

Việc xây dựng Dự án này nhằm triển khai các chủ trương, chính sách về văn hóa, đặc biệt cụ thể hóa Quyết định số 1270/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020”.

Dự án nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và tổ chức thực hiện trong việc bảo tồn, phát huy khẩn cấp văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số có số dân dưới 1000 người, đồng thời từng bước xây dựng hệ thống cơ chế, chính sách cụ thể nhằm bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống các dân tộc thiếu số có số dân dưới 1000 người; có kế hoạch phân bổ kinh phí hàng năm phù hợp với điều kiện thực tế để thực hiện.

Ngoài phần mở đầu (sự cần thiết xây dựng Dự án, căn cứ xây dựng), Dự án gồm 5 phần: Phần thứ nhất (khái quát thực trạng đời sống kinh tế-xã hội và văn hóa các dân tộc thiểu số có số dân dưới 1000 người), Phần thứ hai (mục tiêu, nội dung và nguồn vốn thực hiện Dự án), Phần thứ ba (giải pháp thực hiện), Phần thứ tư (tổ chức thực hiện và phân công trách nhiệm), Phần thứ năm (kết luận và kiến nghị).

Dự kiến, Dự án này sẽ được trình lãnh đạo Bộ phê duyệt trong Quý III/2015./.

Thảo Linh
Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại
PTI

Từ khóa tìm kiếm

Từ khóa tìm kiếm