• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Giáo dục mầm non Hà Nội: Xóa 100% phòng học nhờ, học tạm, phòng học cấp 4

Giáo dục 20/01/2020 11:30

UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các Sở, ngành liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện kế hoạch phát triển giáo dục mầm non thành phố Hà Nội đến năm 2020.

Tính đến năm 2019, về cơ bản các quận, huyện, thị xã đã đạt được một số chỉ tiêu của Kế hoạch số 143/KH-UBND, ngày 19/6/2017 về “Phát triển giáo dục mầm non thành phố Hà Nội đến năm 2020”, của UBND Thành phố đề ra. Cụ thể: Xóa 100% phòng học nhờ, học tạm, phòng học cấp 4; tỷ lệ nhóm lớp, trẻ em học 2 buổi/ngày và ăn bán trú tại trường 100%; tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng, thừa cân béo phì dưới 3%; tỷ lệ trẻ đạt chuẩn phát triển theo độ tuổi thấp nhất 90%; tỷ lệ cán bộ quản lý có trình độ chuyên môn trên chuẩn 100%.

Tuy nhiên, dự kiến, hết năm 2020 còn một số chỉ tiêu khó đạt được như: Quy hoạch mạng lưới, gom điểm lẻ, xây dựng trường mầm non công lập trong các khu đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất; tỷ lệ trường mầm non công lập đạt kiểm định chất lượng và đạt chuẩn quốc gia; trường có đủ đồ dùng dạy học và hướng tới tiên tiến, hiện đại; ứng dụng CNTT trong quản lý và dạy học; tỷ lệ huy động trẻ nhà trẻ đi học; tỷ lệ giáo viên đạt trình độ đào tạo Cao đẳng sư phạm mầm non và thực hiện chế độ chính sách, hỗ trợ đời sống giáo viên, nhân viên; tỷ lệ giáo viên là Đảng viên...

UBND Thành phố giao Sở Giáo dục và Đào tạo thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị rà soát, triển khai các nhiệm vụ trong Kế hoạch số 143/KH-UBND ngày 19/6/2017 của UBND thành phố; tổng hợp kết quả thực hiện, khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện của các đơn vị để kịp thời báo cáo UBND thành phố xem xét, chỉ đạo.

UBND quận, huyện, thị xã khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ cụ thể: Rà soát lại toàn bộ các chỉ tiêu kế hoạch “Phát triển giáo dục mầm non thành phố Hà Nội đến năm 2020” của quận, huyện, thị xã theo chỉ tiêu Kế hoạch số 143/KH-UBND ngày 19/6/2017 của UBND thành phố để đánh giá các chỉ tiêu đã đạt, các chỉ tiêu cần tập trung phấn đấu hoàn thành theo tiến độ quy định. Căn cứ kết quả thực hiện Kế hoạch số 143/KH-UBND, ngày 19/6/2017, của UBND thành phố để tiếp tục xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục mầm non thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025; bố trí nguồn vốn thực hiện kế hoạch phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2021-2025 tại địa phương. Tổ chức tổng kết, đánh giá thực hiện Kế hoạch số 143/KH-UBND ngày 19/6/2017, của UBND thành phố Hà Nội về “Phát triển giáo dục mầm non thành phố Hà Nội đến năm 2020” tại các quận, huyện, thị xã trước ngày 30/6/2020; báo cáo UBND thành phố.

Nguyên Phương/Chinhphu.vn

NỔI BẬT TRANG CHỦ