Hợp tác giáo dục với Indonesia Hợp tác giáo dục với Indonesia
(Tổ Quốc) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 81/NQ-CP về việc ký Bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Indonesia về hợp tác giáo dục
TIN MỚI NHẤT