Tập trung đầu tư 3 đô thị đại học chất lượng cao Tập trung đầu tư 3 đô thị đại học chất lượng cao
(Tổ Quốc) -Chính phủ sẽ tập trung đầu tư phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Đà Nẵng thành ba đô thị đại học chất lượng cao của quốc gia tại ba miền Bắc, Trung, Nam
TIN MỚI NHẤT
Tập trung đầu tư 3 đô thị đại học chất lượng cao Tập trung đầu tư 3 đô thị đại học chất lượng cao
(Tổ Quốc) -Chính phủ sẽ tập trung đầu tư phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Đà Nẵng thành ba đô thị đại học chất lượng cao của quốc gia tại ba miền Bắc, Trung, Nam
PTI

Từ khóa tìm kiếm

Từ khóa tìm kiếm