Hàng trăm thí sinh được tuyển thẳng vào các trường đại học, học viện Hàng trăm thí sinh được tuyển thẳng vào các trường đại học, học viện
(Tổ Quốc) - Trong thời gian nhận hồ sơ xét tuyển, nhiều trường đại học, học viện lần lượt công bố danh sách thí sinh trúng tuyển diện tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển
TIN MỚI NHẤT
Hàng trăm thí sinh được tuyển thẳng vào các trường đại học, học viện Hàng trăm thí sinh được tuyển thẳng vào các trường đại học, học viện
(Tổ Quốc) - Trong thời gian nhận hồ sơ xét tuyển, nhiều trường đại học, học viện lần lượt công bố danh sách thí sinh trúng tuyển diện tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển