Công bố mức học phí của các trường Đại học công lập
(Tổ Quốc) - Mức học phí bình quân của các trường Đại học công lập trên cả nước vừa được công bố là 13 triệu đồng/sinh viên/năm.
Thứ Hai, ngày 03/10/2016 - 13:40

Nghị quyết số 77 của Chính phủ về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với 12 cơ  sở  giáo dục đại học công lập giai đoạn 2014-2017 đã có những thành công bước đầu khi thực hiện. Việc đổi mới cơ chế hoạt động, nâng cao quyền tự chủ của các cơ sở đại học công lập gắn với với tự chủ tài chính sẽ tăng nguồn tài chính, bù đắp đủ chi phí đào tạo, giảm bao cấp từ ngân sách nhà nước.

Căn cứ Quyết định phê duyện Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động  của Thủ tướng Chính phủ, các trường đã ban hành quyết định mức học phí cụ thể đối với từng ngành, nghề, đảm bảo chương trình đào tạo theo nhu cầu người học và chất lượng đào tạo, đảm bảo mức học phí bình quân của chương trình đại trà tối đa bằng mức trần học phí đã được Chính phủ phê duyệt.

Việc cho phép các trường được tự quyết định mức thu học phí không có nghĩa là các trường có thể tùy tiện tăng học phí không có giới hạn. Tăng học phí phải gắn liền với việc bù đắp chi phí đào tạo hợp lý, tăng chất lượng đào tạo và phải công khai, minh bạch cơ chế thu, sử dụng học phí. Chấp nhận cạnh tranh lành mạnh giữa các trường theo hướng nâng cao chất lượng với mức học phí hợp lý.

Tính theo mức bình quân này, trường có mức học phí cao nhất là trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM với 14,5 triệu đồng/năm và mức thu học phí thấp nhất là trường ĐH Hà Nội là 7,8 triệu đồng/năm.

Cụ thể, Chính phủ công bố mức thu học phí sinh viên đại học các trường áp dụng từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021 được áp dụng từ ngày 1/12/2015 như sau:

Đơn vị: VNĐ/tháng/sinh viên 

Khối ngành, chuyên ngành đào tạo

Năm học 2015-2016

Năm học 2016-2017

Năm học 2017-2018

Năm học 2018-2019

Năm học 2019-2020

Năm học 2020-2021

1. Khoa học xã hội, kinh tế, luật; nông, lâm, thủy sản

610.000

670.000

740.000

810.000

890.000

980.000

2. Khoa học tự nhiên; kỹ thuật, công nghệ; thể dục thể thao, nghệ thuật; khách sạn, du lịch

720.000

790.000

870.000

960.000

1.060.000

1.170.000

3. Y dược

880.000

970.000

1.070.000

1.180.000

1.300.000

1.430.0

Tuấn Minh

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại
PTI

Từ khóa tìm kiếm

Từ khóa tìm kiếm