Điểm chuẩn của 18 trường khối Quân đội
(Tổ Quốc) - 18 trường quân đội đã công bố điểm trúng tuyển trường, mức điểm trúng tuyển của các trường quân đội năm nay cao hơn năm 2016 từ 1 đến 3 điểm.
Nhật Linh - / Thứ Hai, ngày 31/07/2017 - 09:30
Điểm chuẩn của 18 trường khối Quân đội - ảnh 1 
Điểm chuẩn của 18 trường khối Quân đội - ảnh 2 
Điểm chuẩn của 18 trường khối Quân đội - ảnh 3 
Điểm chuẩn của 18 trường khối Quân đội - ảnh 4 
Điểm chuẩn của 18 trường khối Quân đội - ảnh 5Nhập mô tả ảnh
Điểm chuẩn của 18 trường khối Quân đội - ảnh 6 
Điểm chuẩn của 18 trường khối Quân đội - ảnh 7Nhập mô tả ảnh
Điểm chuẩn của 18 trường khối Quân đội - ảnh 8 
Điểm chuẩn của 18 trường khối Quân đội - ảnh 9Nhập mô tả ảnh
Điểm chuẩn của 18 trường khối Quân đội - ảnh 10 
Điểm chuẩn của 18 trường khối Quân đội - ảnh 11Nhập mô tả ảnh
Điểm chuẩn của 18 trường khối Quân đội - ảnh 12 
Điểm chuẩn của 18 trường khối Quân đội - ảnh 13 
Điểm chuẩn của 18 trường khối Quân đội - ảnh 14 
Điểm chuẩn của 18 trường khối Quân đội - ảnh 15 
Điểm chuẩn của 18 trường khối Quân đội - ảnh 16 
Điểm chuẩn của 18 trường khối Quân đội - ảnh 17 
Điểm chuẩn của 18 trường khối Quân đội - ảnh 18 

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại

Đường dây nóng: 043 9742817