Điểm chuẩn vào các trường khối Công an năm 2016
(Tổ Quốc) - Tổng cục Chính trị CAND đã chính thức công bố điểm chuẩn vào các trường khối CAND năm 2016.
Thứ Hai, ngày 15/08/2016 - 23:05

Theo đó, Học viện an ninh nhân dân vừa công bố điểm chuẩn năm 2016 vào các ngành: Điều tra trinh sát, Công nghệ thông tin, An toàn thông tin, Luật, Ngôn ngữ Anh và Ngôn ngữ Trung Quốc.

Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc chỉ tuyển khối D1 và có điểm chuẩn thấp nhất với 22,5 điểm đối với thí sinh (TS) nam và 26,25 điểm với TS nữ. Ngành ngôn ngữ Anh cũng chỉ xét tuyển khối D1 với điểm chuẩn TS nam là 24,5 và nữ là 25,5 điểm.

Ngành Luật tuyển sinh khối A, C và D1. Điểm ĐKXT đối với nam ở 3 khối lần lượt là 25,75, 22,75 và 26,25 điểm. Điểm chuẩn đối với thí sin nữ là 26,75 điểm, 27,25 điểm và 26,75 điểm.

Ngành An toàn thông tin tuyển sinh khối A, A1. Điểm chuẩn khối A đối với TS nam là 27,25 và đối với nữ là 27. Khối A1 chỉ tuyển TS nam với điểm trúng tuyển là 28,25 điểm.

Ngành Công nghệ thông tin cũng tuyển sinh khối A, A1. Với khối A, điểm chuẩn dành cho TS nam, nữ lần lượt là 27 điểm và 26 điểm. Thí sinh đăng ký xét tuyển ngành này khối A1 chỉ trúng tuyển khi đạt từ 25,5 điểm trở lên đối với nam và 25,25 điểm đối với nữ.

Điều tra trinh sát là ngành duy nhất trong trường tuyển sinh cả 4 khối A, A1, C và D1. Ở khối A, điểm chuẩn dành cho TS nam, nữ lần lượt là 26,5 điểm và 28 điểm.

Điểm chuẩn khối A1 của của TS nam là 25,5 điểm, của TS nữ là 26,75. TS nam ĐKXT theo khối C phải có tổng điểm từ 24,25 trở lên còn nữ là 29,75. Điểm chuẩn dành cho TS đăng ký khối D1 là 24 điểm đối với nam và 27,75 điểm đối với nữ.

Ngoài ra, Học viện cũng công bố tuyển sinh hệ dân sự năm 2016 với những thí sinh đã sơ tuyển vào Học viện nhưng không trúng sỹ quan với mức điểm là 15 cho 2 ngành Luật và Công nghệ Thông tin. Thời gian nhận hộ sơ xét tuyển từ 07h30 ngày 16/8 – 17h ngày 31/8.

Điểm chuẩn vào Học viện Cảnh sát Nhân dân năm 2016 khá cao với 4 ngành xét tuyển là: Điều tra trinh sát, Luật, Ngôn Ngữ Anh và Ngôn ngữ Trung thuộc các khối A, A1, C và D1.

Ngành Điều tra trinh sát có điểm trúng tuyển cao nhất 29,5 với TS nữ khối C, TS nam là 25 điểm. Điểm trúng tuyển ngành này khối A là 27,5 đối với TS nam và 27,75 đối với TS nữ.  Khối A1, TS nam có điểm trúng tuyển là 25,5 và TS nữ là 27,75.

Khối D1, điểm trúng tuyển của TS nam là 24 và nữ là 27. Ngành Luật, khối A, điểm trúng tuyển của TS nam tại phía Bắc là 27,25 và phía Nam là 25 điểm. Cùng khối này, điểm trúng tuyển của TS nữ là 28,5 tại phía Bắc và 24,5 tại phía Nam.

Khối C, điểm trúng tuyển của TS nam vào ngành Luật là 25,25 tại phía Bắc và 23,5 tại phía Nam. TS nữ có điểm trúng tuyển là 29,5 phía Bắc và 26,5 phía Nam.

Khối D1 có điểm trúng tuyển với TS nam là 23 phía Bắc và 20 phía Nam còn TS nữ tại phía Bắc là 26,75. Ngành Ngôn ngữ Anh, khối D1 có điểm trúng tuyển đối với thí sinh nam là 24,5 tại phía Bắc và 21 tại phía Nam. Thí sinh nữ có điểm trúng tuyển là 28,75 tại phía Bắc.

Ngành Ngôn ngữ Trung, khối D1 có điểm trúng tuyển cao nhất là 26,75 đối với thí sinh nữ tại phía Bắc. Thí sinh nam có điểm trúng tuyển ngành này là 24 tại phía Bắc và 21,25 tại phía Nam.

Học viện Chính trị Công an nhân dân cho biết sẽ tuyển sinh 200 chỉ tiêu cho tất cả các ngành, trong đó phía Bắc là 100 và phía Nam 100.

Khu vực phía Bắc có điểm chuẩn khối C dành cho nam là 22,25, nữ là 28. Khối D1 nam có điểm chuẩn là 21,75 và nữ là 25,25. Tại khu vực phía Nam, điểm trúng tuyển thí sinh nam khối C là 24,75 điểm, nữ là 27.25 điểm. Còn đối với khối D1 của nam là 21,75 và điểm trúng tuyển của nữ là 25,5 điểm.

ĐH An ninh Nhân dân tuyển sinh các khối A, A1, C và D1 ngành Điều tra trinh sát. Điểm trúng tuyển TS nam ĐKXT các khối trên lần lượt là 25 điểm, 24,25 điểm, 23 điểm và 22,5 điểm. Điểm chuẩn đối với TS nữ lần lượt là 26,25 điểm, 25,25 điểm, 27,5 điểm và 25,5 điểm.

ĐH Cảnh sát Nhân dân công bố điểm trúng tuyển ngành Điều tra trinh sát các khối A, A1, C và D1.

Theo đó, điểm trúng tuyển cao nhất là 26,75 đối với thí sinh nữ và 25 điểm đối với thí sinh nam khối A. Khối A1, điểm trúng tuyển của thí sinh nam là 23,75 và thí sinh nữ là 26,5. Điểm trúng tuyển khối C của thí sinh nam là 22,75 và thí sinh nữ là 26,5. 23 điểm là điểm trúng tuyển khối D1 của thí sinh nam, thí sinh nữ là 25 điểm.

ĐH Kỹ thuật - Hậu cần Công an Nhân dân tuyển sinh các khối A, A1 hai ngành Công nghệ Thông tin và Kỹ thuật Điện tử Truyền thông.

Tại miền Bắc, điểm trúng tuyển khối A là 26,5 với TS nam và 28 điểm với TS nữ. Khối A1, điểm trúng tuyển với nam là 25,5 và nữ là 26,5.

Điểm trúng tuyển đối với các thí sinh tại miền Nam thấp hơn so với miền Bắc, cụ thể là TS nam và nữ khối A có điểm trúng tuyển lần lượt là 23,75 và 25. Khối A1, điểm trúng tuyển với nam là 22,5 và nữ là 24,75./.

Tuấn Minh (tổng hợp)

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại

Đường dây nóng: 043 9742817