Học viện Báo chí và Tuyên truyền sử dụng chứng chỉ quốc tế xác định điểm xét tuyển môn Tiếng Anh
(Tổ Quốc) - Căn cứ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Bộ GD&ĐT, Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo mức điểm nhận hồ sơ, nộp chứng chỉ quốc tế xét tuyển đại học.
Nhật Linh - / Thứ Sáu, ngày 14/07/2017 - 14:24

Học viện Báo chí và Tuyên truyền vừa thông báo mức điểm nhận hồ sơ, nộp chứng chỉ quốc tế xét tuyển đại học chính quy theo phương thức xét điểm thi THPT quốc gia 2017.

Theo đó, thí sinh có thể sử dụng các kết quả TOEFL ITP 450 điểm và TOEFL iBT 45 điểm do Educational Testing Service (ETS) cấp, IELTS 4.0 điểm do British Council (BC) và International Development Program (IDP) cấp để xác định điểm xét tuyển môn Tiếng Anh.

Thí sinh sử dụng kết quả miễn thi THPT quốc gia năm 2017 môn Tiếng Anh để xét tuyển vào Học viện Báo chí và Tuyên truyền cần nộp chứng chỉ về Học viện trước 17h00 ngày 25/7/2017.

Ngoài ra, Học viện Báo chí và Tuyên truyền cũng thông báo mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đối với thí sinh không thuộc đối tượng ưu tiên, khu vực 3.

Cụ thể, 16 điểm cho các ngành Triết học; Kinh tế (chuyên ngành Kinh tế chính trị); Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước; Chính trị học; Xã hội học.

16,5 điểm cho các ngành Kinh tế (chuyên ngành Quản lý kinh tế); Xuất bản; Công tác xã hội.

17 điểm cho ngành Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý (chất lượng cao).

18 điểm cho ngành Báo chí.

24 điểm cho ngành Lịch sử.; Ngôn ngữ Anh.

25 điểm cho ngành Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Thông tin đối ngoại, chuyên ngành Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế; Quan hệ công chúng, chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp; Quảng cáo.

26 điểm cho ngành Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ quốc tế và Truyền thông toàn cầu (chất lượng cao); Quan hệ công chúng, chuyên ngành Truyền thông marketing (chất lượng cao).

Trong đó, ngành Lịch sử: Môn Lịch sử tính hệ số 2; ngành Quan hệ quốc tế, Quan hệ công chúng, Quảng cáo, Ngôn ngữ Anh: môn Tiếng Anh tính hệ số 2.

Để đăng ký xét tuyển vào Học viện Báo chí và Tuyên truyền, thí sinh phải tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương.Thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2017. Có kết quả xếp loại học lực từng năm học trong 3 năm THPT đạt 6,0 trở lên và hạnh kiểm xếp loại Khá trở lên.

Trong trường hợp thí sinh đạt điểm xét tuyển nhưng không đáp ứng yêu cầu về điều kiện nộp hồ sơ, Học viện không công nhận trúng tuyển./.

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại

Từ khóa tìm kiếm

Từ khóa tìm kiếm