Năm giải pháp cơ bản của năm học 2016-2017
(Tổ Quốc) - Đây là những giải pháp mà Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ vừa đưa ra để triển khai trong năm học mới.
Thứ Năm, ngày 04/08/2016 - 16:37

Trước khi diễn ra Hội nghị tổng kết năm học 2015-2016 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm học 2016-2017 của ngành Giáo dục Đào tạo (GDĐT), Bộ trưởng Nhạ vừa đưa ra 5 giải pháp triển khai cụ thể trong năm học mới như sau:

Cải cách thể chế về GDĐT. Trong đó, tập trung rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của Ngành và liên quan đến Ngành; lựa chọn theo thứ tự ưu tiên để tiến hành sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, đáp ứng yêu cầu đổi mới, phù hợp với thực tiễn hoạt động của Ngành.

Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục các cấp. Trong đó, triển khai điều chỉnh, sắp xếp lại bộ máy tổ chức, nhân sự của các cơ quan quản lý giáo dục, trước hết là cơ quan Bộ GD-ĐT nhằm tinh gọn bộ máy, trên cơ sở đó sắp xếp nhân sự phù hợp theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả. Nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của CBQL giáo dục.

Năm giải pháp cơ bản của năm học 2016-2017 - ảnh 1Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ. Ảnh nguồn: giaoduc.net.vn.

Tăng cường các nguồn lực đầu tư cho GDĐT. Trong đó, chú trọng các nguồn lực của xã hội và quốc tế để phát triển GD-ĐT. Quan tâm đầu tư cho các vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo, đối tượng chính sách.

Tăng cường công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục. Đẩy mạnh kiểm định chất lượng độc lập các cơ sở giáo dục để có bức tranh tổng thể về năng lực thực sự của từng cơ sở và công khai kết quả kiểm định để xã hội đánh giá. Tiếp tục đổi mới công tác thi, kiểm tra, đánh giá theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả nhưng đảm bảo công bằng, nghiêm túc.

Đẩy mạnh công tác truyền thông về GDĐT. Trong đó, chủ động cung cấp thông tin cho báo chí, nhất là thông tin về các gương người tốt, việc tốt trong Ngành để xã hội có cái nhìn đầy đủ và chia sẻ. Xây dựng hệ thống truyền thông thông suốt từ các trường, sở đến Bộ để truyền tải thông tin đầy đủ, đa chiều về những đổi mới mà Ngành đang thực hiện./.

Tuấn Minh (tổng hợp)

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại
PTI

Từ khóa tìm kiếm

Từ khóa tìm kiếm