Từ 12/6, các khóa học đào tạo đại học từ xa không cần cấp phép
(Tổ Quốc) - Theo Quy chế đào tạo từ xa trình độ đại học mà Bộ GD-ĐT mới ban hành, việc mở các khóa học đào tạo từ xa sẽ không cần sự cho phép của Bộ GD-ĐT như quy định hiện hành.
Nhật Linh - / Thứ Hai, ngày 15/05/2017 - 14:39

Bộ GD&ĐT đã ban hành thông tư số 10/2017/TT-BGDĐT về Quy chế đào tạo từ xa trình độ đại học. Thông tư này bãi bỏ các quy định về: Tuyển sinh; tổ chức và quản lý đào tạo; đánh giá kết quả học tập, xếp hạng tốt nghiệp; xét, công nhận tốt nghiệp, cấp phát văn bằng; thanh tra, kiểm tra, khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong đào tạo từ xa trình độ đại học.

Theo thống kế, quy mô sinh viên theo học đào tạo từ xa trình độ đại học giảm đáng kể, từ 161.047 sinh viên (năm 2012) giảm xuống chỉ còn 70.425 sinh viên (năm 2016).

Quy chế mới quy định chặt chẽ hơn về điều kiện thực hiện và đảm bảo chất lượng chương trình. Hoạt động đào tạo từ xa đặt ra 9 yêu cầu tối thiểu để thực hiện chương trình, trong đó nhấn mạnh việc đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất.

Hoạt động đào tạo từ xa đặt ra 7 tiêu chí về đảm bảo cơ sở vật chất như phải có phòng kỹ thuật; thiết bị; hệ thống kỹ thuật; hệ thống kiểm tra, đánh giá; trang thông tin điện tử cập nhật thường xuyên; có thư viện, cơ sở dữ liệu điện tử đầy đủ; có đơn vị tổ chức sản xuất học liệu.

Hệ thống đào tạo từ xa của cơ sở giáo dục đại học phải được xây dựng hoàn chỉnh, phù hợp với phương thức đào tạo từ xa lựa chọn. Việc thực hiện chương trình phải được xác định trong sứ mạng, tầm nhìn, phương hướng, kế hoạch phát triển của cơ sở giáo dục đại học, được Hội đồng đại học, Hội đồng trường hoặc Hội đồng quản trị quyết nghị thông qua. 

Quy chế mới đặt ra điều kiện rõ ràng về đặt trạm đào tạo từ xa, theo đó thủ trưởng cơ sở giáo dục đươc quyết định việc đặt trạm đào tạo từ xa cho từng ngành đào tạo trên cơ sở ý kiến của Hội đồng khoa học và đào tạo, và phải báo cáo với Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh/thành phố nơi đặt trạm đào tạo từ xa.

Tổ chức đào tạo đại học từ xa được thực hiện theo hình thức tín chỉ, không quy định về số giờ học nhưng phải đáp ứng tương tác ít nhất 4 hoạt động chính: tham dự buổi học, buổi hướng dẫn, seminar và hội thảo.

Với hình thức đào tạo này, giảng viên vẫn được đảm bảo đầy đủ các quyền lợi, chế độ theo quy định của sở giáo dục đại ; thí sinh được cung cấp đầy đủ các thông tin về tuyển sinh, kế hoạch đào tạo.

Về việc cấp bằng, hình thức đào tạo từ xa sẽ được ghi rõ trên văn bằng tốt nghiệp.

Quy chế này có hiệu lực từ ngày 12/6. Đối với những khoá tuyển sinh trước ngày Quy chế này có hiệu lực, việc tuyển sinh, tổ chức và quản lý đào tạo áp dụng theo Quy chế hiện hành./.

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại

Từ khóa tìm kiếm

Từ khóa tìm kiếm