Thủ tướng: “Thu hồi tài sản tham nhũng đã cao hơn trước rất nhiều“
20:56
(Tổ Quốc) -  “Tham nhũng và thu hồi tài sản tham nhũng là vấn đề đặt ra của Đảng và Nhà nước ta. Số tài sản được thu hồi gần đây cao hơn trước rất nhiều
TIN MỚI NHẤT