Phát huy mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào
22:59
(Tổ Quốc) - Phó Thủ tướng Lào Xỏn-xay Xỉ-phăn-đon và đoàn đại biểu Chính phủ Lào bắt đầu chuyến thăm làm việc tại Việt Nam từ ngày 23-29/10/2017
TIN MỚI NHẤT
PTI

Từ khóa tìm kiếm

Từ khóa tìm kiếm