Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính hiệp Bắc Kinh tăng cường hợp tác
09:04
Tại Thành phố Hồ Chí Minh, bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh ngày 28/3 đã làm việc với ông Jilin, Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc (Chính hiệp) thành phố...
TIN MỚI NHẤT