Ban Tổ chức Trung ương và Hội đồng Lý luận Trung ương ký kết quy chế phối hợp công tác
Tại Hà Nội, chiều 6/2, đã diễn ra lễ ký kết quy chế, kế hoạch phối hợp công tác năm 2017 giữa Ban Tổ chức Trung ương và Hội đồng Lý luận Trung ương. Đến dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính.
Thứ Ba, ngày 07/02/2017 - 10:02

Việc ký kết quy chế phối hợp công tác nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả phối hợp trong công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo chức năng, nhiệm vụ của Ban Tổ chức Trung ương và Hội đồng Lý luận Trung ương; nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác thẩm định các đề án về tổ chức bộ máy Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, về xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, về quản lý cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ và chính sách cán bộ thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Quy chế phối hợp giúp gắn lý luận và thực tiễn trong lãnh đạo, chỉ đạo; cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng và hệ thống chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác tổ chức cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Về nội dung phối hợp, Ban Tổ chức Trung ương và Hội đồng Lý luận Trung ương tập trung nghiên cứu, xây dựng các luận cứ khoa học và cơ sở thực tiễn để tham mưu, đề xuất với Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư các chủ trương, chính sách lớn về công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; phối hợp thẩm định các đề án về tổ chức bộ máy Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; về xây dựng tổ chức cơ sở đảng; về quản lý cán bộ, đảng viên; bảo vệ chính trị nội bộ và chính sách cán bộ thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; trao đổi, cung cấp thông tin phối hợp trong nghiên cứu, khảo sát thực tế.

Tại buổi lễ, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính nhấn mạnh vai trò của nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn trong công tác xây dựng Đảng; đồng thời khẳng định việc ký kết quy chế nhằm cụ thể hóa, làm chặt chẽ hơn mối quan hệ phối hợp giữa Ban Tổ chức Trung ương và Hội đồng Lý luận Trung ương nhằm triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII; thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu quả; tiếp tục điều chỉnh, hoàn thiện chiến lược xây dựng đội ngũ cán bộ phù hợp với tình hình mới. /.

 

Theo TTXVN

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại

Từ khóa tìm kiếm

Từ khóa tìm kiếm