Báo cáo Bộ Chính trị công tác nhân sự ngành công an
Thứ Tư, ngày 26/08/2015 - 06:54

Thường vụ Đảng ủy Công an TƯ báo cáo với tập thể Bộ Chính trị các dự thảo văn kiện và công tác nhân sự trình đại hội đảng bộ lần thứ VI.

Hôm nay, tại Hà Nội, Bộ Chính trị đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an TƯ cho ý kiến về việc chuẩn bị đại hội đại biểu Đảng bộ Công an TƯ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Thường vụ Đảng ủy Công an TƯ đã báo cáo tóm tắt với tập thể Bộ Chính trị các dự thảo văn kiện và công tác nhân sự trình đại hội.

nhân sự, Tổng bí thư, Nguyễn Phú Trọng, công an, đại hội đảng

Tập thể Bộ Chính trị đã thảo luận, tham gia đóng góp nhiều ý kiến vào từng nội dung, mục tiêu, nhiệm vụ được nêu trong dự thảo các văn kiện, công tác nhân sự của Đảng ủy Công an TƯ; đánh giá Đảng ủy Công an TƯ đã chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc, kỹ lưỡng các văn kiện; quán triệt tư tưởng và quan điểm của Đảng, sát với thực tiễn, chiến đấu của lực lượng Công an nhân dân.

Phát biểu kết luận, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Đảng ủy Công an TƯ tiếp thu ý kiến của Bộ Chính trị, làm rõ hơn chủ đề của đại hội cho sát với yêu cầu nhiệm vụ không chỉ cho 5 năm tới mà dài hơn là "Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ.

Tiếp tục xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch vững mạnh, làm tốt hơn nữa nhiệm vụ nòng cốt giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc VN XHCN".

Tổng bí thư lưu ý, dự thảo báo cáo chính trị cần phải phân tích về tư tưởng chính trị, chỉ ra những bài học kinh nghiệm và cả những vấn đề chưa làm được.

Cơ bản nhất trí với nội dung, phương hướng, nhiệm vụ của đảng bộ công an TƯ nhiệm kỳ tới nêu trong dự thảo, Tổng bí thư nhấn mạnh phải thường xuyên theo dõi diễn biến, nắm chắc tình hình, kịp thời cập nhật, đa chiều, đa dạng thông tin, dự báo cụ thể và sát sườn hơn với nhiệm vụ của lực lượng công an nhân dân.

Không để bị động vấn đề biên giới

Tổng bí thư nêu rõ: "Bản thân chúng ta phải sẵn sàng đối phó, phải chủ động có phương án tấn công chứ không bị động đối phó, kiên quyết làm thất bại mọi âm mưu và hành động chống phá một cách chủ động. 

Nếu chủ động như thế là cố gắng tuyệt đối không được để bị động bất ngờ kể cả trong nội địa, kể cả Biển Đông, biên giới, kể cả các đối tượng lớn trên thế giới. Đấy mới gọi là tư tưởng chỉ đạo chiến lược".

Tổng bí thư đặc biệt lưu ý phải hết sức chú ý xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, tuyệt đối trung thành với Đảng, gắn bó mật thiết với nhân dân, tinh thông nghiệp vụ, giữ gìn hình ảnh công an nhân dân vì nước quên thân vì dân phục vụ, thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân.

Bộ Chính trị tin tưởng, Đảng bộ Công an TƯ tiếp tục phát huy truyền thống các mạng, vượt qua khó khăn, thử thách, giành thành tích to lớn hơn nữa, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Theo VOV

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại
PTI

Từ khóa tìm kiếm

Từ khóa tìm kiếm