Bộ Công an và Ban Tuyên giáo Trung ương tăng phối hợp công tác
Chiều 18/7, Lễ ký kết phối hợp công tác giữa Bộ Công an và Ban Tuyên giáo Trung ương giai đoạn 2016-2020 đã diễn ra tại Hà Nội.
Thứ Ba, ngày 19/07/2016 - 07:03
Bộ Công an và Ban Tuyên giáo Trung ương tăng phối hợp công tác - ảnh 1

Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tuyên giáo" cho các vị lãnh đạo Bộ Công an. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Các Ủy viên Bộ Chính trị Võ Văn Thưởng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã dự.

Chương trình nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ phối hợp công tác giữa Bộ Công an và Ban Tuyên giáo Trung ương; góp phần nâng cao hiệu quả công tác công an và công tác tuyên giáo trong giai đoạn cách mạng hiện nay; tạo sự chủ động trong phối hợp công tác và thống nhất cao trong sự chỉ đạo, triển khai các nội dung liên quan trực tiếp đến hai cơ quan và hệ thống ngành dọc của hai cơ quan.

Chương trình phối hợp công tác tập trung vào những nội dung như định hướng tư tưởng và chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và trên các phương tiện truyền thông đại chúng về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh, trật tự, giữ vững ổn định chính trị và xây dựng lực lượng Công an nhân dân nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các cấp và toàn dân về công tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Hai bên đề xuất các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tư tưởng trong triển khai thực hiện nhiệm vụ đấu tranh chống âm mưu, hoạt động "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; phản bác các thông tin, quan điểm sai trái; phòng, chống các biểu hiện "tự diễn biến," "tự chuyển hóa"; phòng chống tội phạm trong tình hình mới.

Phát hiện và giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề nhạy cảm, bức xúc về tư tưởng, tâm trạng xã hội trong phát triển kinh tế, xã hội và môi trường; những "điểm nóng" về dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền; nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực an ninh, trật tự tại địa phương.

Phối hợp giám sát an ninh tư tưởng, chính trị các cuộc điều tra dư luận xã hội trên phạm vi toàn quốc do các tổ chức, cá nhân trong và nước ngoài tiến hành trên lãnh thổ Việt Nam.

Bên cạnh đó, tuyên truyền về thành tích, chiến công, gương chiến đấu dũng cảm của lực lượng Công an nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, phòng chống tội phạm; nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"; phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc."

Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đánh giá, những năm qua, trong quá thực hiện chức năng, nhiệm vụ công tác, các vụ, đơn vị của Ban Tuyên giáo đã thường xuyên phối hợp với các Tổng cục, Cục, đơn vị của Bộ Công an.

Lễ ký kết là sự kiện quan trọng, có ý nghĩa đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ công tác giữa ngành Công an và Tuyên giáo, có tác động tích cực đến nâng cao hiệu quả công tác trong thời gian tới.
Phân tích bối cảnh tình hình trong nước và thế giới, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, giữ vững sự ổn định chính trị; bảo vệ, phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, phục vụ đắc lực sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa đang đặt ra cho ngành Công an và ngành Tuyên giáo trách nhiệm vẻ vang nhưng cũng rất nặng nề, đòi hỏi sự nỗ lực, phấn đấu, ý chí trách nhiệm cao nhất của mỗi ngành và sự phối hợp thường xuyên, liên tục, chặt chẽ của hai ngành để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Bộ trưởng Công an Tô Lâm cho biết, trong những năm qua, sự phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Công an trong công tác tuyên giáo và công tác thông tin, tuyên truyền đưa các nghị quyết, chỉ thị của Đảng đi vào cuộc sống; triển khai thực hiện các chính sách về bảo đảm an ninh trật tự đạt được những kết quả thiết thực.

Hai cơ quan đã phối hợp, tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy Đảng các cấp chỉ đạo hướng dẫn công tác bảo đảm an ninh trên các lĩnh vực văn hóa-tư tưởng, báo chí-xuất bản, y tế, giáo dục-đào tạo; thường xuyên nắm tình hình, chỉ đạo đấu tranh phản bác những thông tin và quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước.

Bộ trưởng Bộ Công an mong muốn sự phối hợp giữa hai cơ quan, giữa Công an các đơn vị, địa phương với ngành tuyên giáo các cấp sẽ ngày càng chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả hơn để cổ vũ, động viên các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tạo thành sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Bộ Công an trao kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” tặng các vị lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương. Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên Giáo” tặng các vị lãnh đạo Bộ Công an./.

Theo TTXVN

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại
PTI

Từ khóa tìm kiếm

Từ khóa tìm kiếm