Chủ tịch nước: Cơ quan đại diện ngoại giao cần chủ động làm tốt vai trò cầu nối
Chủ tịch nước đề nghị các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tích cực góp phần củng cố, phát triển các mối quan hệ hợp tác, hữu nghị với các nước.
Thứ Sáu, ngày 26/08/2016 - 22:34
Chủ tịch nước: Cơ quan đại diện ngoại giao cần chủ động làm tốt vai trò cầu nối - ảnh 1

Chủ tịch nước phát biểu tại buổi tiếp

 Chiều nay (25/8), tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang gặp mặt các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài về dự Hội nghị Ngoại giao lần thứ 29. Cùng dự buổi gặp mặt có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh; Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Đào Việt Trung.

Tại đây, Chủ tịch nước đề nghị các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài cần chủ động làm tốt vai trò “cầu nối”, tích cực góp phần củng cố, phát triển các mối quan hệ hợp tác, hữu nghị với các nước đi vào chiều sâu, có hiệu quả thiết thực.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương và chúc mừng những đóng góp to lớn của ngành Ngoại giao nói chung, các cơ quan đại diện và các Đại sứ, Trưởng các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nói riêng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Chủ tịch nước cho rằng, thời gian tới, đất nước ta tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Bên cạnh thời cơ, thuận lợi, chúng ta đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức đan xen.

Chủ tịch nước nêu rõ, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 29 đã quán triệt đầy đủ các vấn đề cơ bản về nhiệm vụ đối ngoại theo tình thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng. Tại Hội nghị đã có nhiều phiên thảo luận về nhiều chủ đề nhằm nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Trên tinh thần này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài cần tiếp tục đổi mới tư duy ngoại giao theo hướng chuyển mạnh trọng tâm và ưu tiên phục vụ các mục tiêu phát triển bền vững của đất nước, phục vụ tốt nhất lợi ích quốc gia, dân tộc, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Đồng thời, tăng cường công tác nghiên cứu cơ bản và dự báo chiến lược, kịp thời phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước ban hành các chủ trương, chính sách đối ngoại phù hợp trong bối cảnh tình hình khu vực và quốc tế có nhiều biến động phức tạp, khó lường.

Chủ tịch nước cũng yêu cầu các cơ quan ngoại giao cần tăng cường vận động, tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân thế giới đoàn kết thúc đẩy quan hệ hợp tác, hữu nghị với Việt Nam. Tích cực tham gia các diễn đàn, hoạt động của các tổ chức quốc tế, góp phần vào cuộc đấu tranh chung vì hòa bình, phát triển công bằng, bền vững, dân chủ và tiến bộ xã hội nhằm khẳng định Việt Nam là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị các cơ quan ngoại giao cần “Phối hợp chặt chẽ với các ban, Bộ, ngành, địa phương trong việc xúc tiến, thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, mở rộng thị trường, tìm kiếm đối tác tiềm năng, tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu; vận động viện trợ và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài để phục vụ phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội; theo dõi, đôn đốc thực hiện có hiệu quả các hiệp định, thỏa thuận hợp tác quốc tế, nhất là trên lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư”.

Chủ tịch nước cũng yêu cầu các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài cần phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh tư cách pháp nhân, năng lực tài chính, trình độ công nghệ và khả năng thực hiện của các công ty, tập đoàn, cá nhân có dự án hợp tác, đầu tư vào Việt Nam.

Qua đó tham mưu lựa chọn đối tác có năng lực tài chính tốt, công nghệ cao, có ý thức bảo vệ môi trường và chủ động ngăn chặn kịp thời các đối tượng lợi dụng đầu tư để lừa đảo hoặc có hoạt động phương hại đến lợi ích kinh tế, môi trường, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. Đồng thời tích cực hỗ trợ các ngành, địa phương, doanh nghiệp trong việc mở rộng hợp tác quốc tế, tiêu thụ hàng hóa, tranh thủ vốn, công nghệ và kỹ năng, kinh nghiệm quản lý tiên tiến.

Chủ tịch nước: Cơ quan đại diện ngoại giao cần chủ động làm tốt vai trò cầu nối - ảnh 2

Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao Quyết định phong hàm Đại sứ cho 5 cán bộ ngoại giao.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang yêu cầu các cơ quan ngoại giao cần đẩy mạnh ngoại giao văn hóa và thông tin đối ngoại để tăng cường phổ biến tuyên truyền, quảng bá về lịch sử, văn hóa, hình ảnh đất  nước, con người, các giá trị, bản sắc dân tộc, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi đoàn và hoạt động giao lưu, phát triển hợp tác về văn hóa với các nước. Đẩy mạnh hợp tác về giáo dục, đào tạo, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ thiết thực sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước. Triển khai các biện pháp thực hiện có hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác người Việt Nam ở nước ngoài và bảo hộ công dân

Bên cạnh đó, các cơ quan ngoại giao cần làm tốt công tác đối ngoại nhân dân, tích cực vận động và có chính sách thu hút người Việt Nam ở nước ngoài giữ gìn bản sắc dân tộc, hướng về Tổ quốc, xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh; chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng nước sở tại có các biện pháp hữu hiệu bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đồng bào.

Động viên, khuyến khích, kịp thời đề xuất khen thưởng, tri ân những tổ chức, cá nhân trên thế giới đã tích cực ủng hộ nhân dân ta trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước và phát triển quan hệ hợp tác, hữu nghị ngày nay; góp phần tăng cường và mở rộng mạng lưới bạn bè quốc tế của Việt Nam.

Bên cạnh đó, các cơ quan ngoại giao cần chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng, bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước; phát huy sức mạnh của các lực lượng tại địa bàn, xây dựng cơ quan đoàn kết, thống nhất, vững mạnh toàn diện. Đồng thời đề cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức các cơ quan đại diện Việt Nam và công dân ta ở nước ngoài trong việc chấp hành những quy định của pháp luật Việt Nam và quy định của pháp luật nước sở tại, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị với nhân dân các nước.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tin tưởng và mong muốn, ngành Ngoại giao nói chung, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nói riêng sẽ kế thừa, phát huy những bài học kinh nghiệm, truyền thống ngoại giao của cha ông, đẩy mạnh học tập, phát huy tư tưởng, phong cách ngoại giao Hồ Chí Minh, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, nỗ lực phấn đấu, vượt lên khó khăn, thách thức, giành được nhiều kết quả, thành tích hơn nữa trên mặt trận đối ngoại. Qua đó đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với niềm tin yêu và kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trao Quyết định phong hàm Đại sứ cho 5 cán bộ ngoại giao./.

 

Theo VOV

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại

Từ khóa tìm kiếm

Từ khóa tìm kiếm