Chủ tịch nước gặp mặt đại biểu doanh nhân tiêu biểu làm theo lời Bác
Thứ Hai, ngày 16/05/2016 - 22:24
Cuộc gặp mặt giữa Chủ tịch nước và đại biểu doanh nhân tiêu biểu là hoạt động có ý nghĩa thiết thực hướng tới kỷ niệm 126 năm ngày sinh Bác Hồ.

Chiều nay (16/5), tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có buổi gặp mặt thân mật Đoàn đại biểu doanh nhân tiêu biểu tham dự “Diễn đàn Bác Hồ với doanh nghiệp, doanh nhân” và dự Lễ phát động phong trào thi đua doanh nhân Việt Nam học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

chu tich nuoc gap mat dai bieu doanh nhan tieu bieu lam theo loi bac hinh 0
Chủ tịch nước Trần Đại Quang gặp mặt thân mật Đoàn đại biểu doanh nhân tiêu biểu.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực hướng tới kỷ niệm 126 năm ngày sinh Bác Hồ.

Theo báo cáo của Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam, hiện nay cả nước có hơn nửa triệu doanh nghiệp và hơn 20.000 hợp tác xã, gần 5 triệu hộ kinh doanh hoạt động trên rất nhiều lĩnh vực. Với tinh thần vượt qua khó khăn vì sự phát triển của đất nước và của doanh nghiệp, đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân luôn là lực lượng chủ công trên mặt trận chống đói nghèo, tạo công ăn việc làm cho hàng triệu lao động và làm giàu cho đất nước.

Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, kinh tế trong nước và thế giới suy giảm các doanh nghiệp cũng đang đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, các đại biểu doanh nhân đề nghị Đảng, Nhà nước chỉ đạo quyết liệt công cuộc cải cách thể chế kinh tế, cải cách hành chính, rà soát loại bỏ các loại thuế, phí chồng chéo và không hợp lý, đảm bảo hoạt động liêm chính, minh bạch và công bằng trong hoạt động của các loại hình doanh nghiệp...

Chúc mừng và biểu dương những thành tích xuất sắc của các doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong học tập và làm theo tấm giương đạo đức Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và có nhiều chủ trương, chính sách khuyến khích phát triển doanh nghiệp, phát huy vai trò của doanh nhân trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Từ khoảng mười nghìn doanh nghiệp cách đây 25 năm, đến nay nước ta đã có hàng trăm nghìn doanh nghiệp đang hoạt động, cùng hàng triệu hộ kinh doanh cá thể; trong đó các doanh nghiệp khu vực tư nhân ngày càng phát triển, thể hiện tính năng động, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo ra hàng triệu việc làm mới, góp phần xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội.

Hoan nghênh các doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân đã triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với những chương trình hành động cụ thể, các phong trào thi đua, sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, thu hút đông đảo người lao động tích cực tham gia, Chủ nước khẳng định việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong các doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân, người lao động đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng các doanh nghiệp.

Chủ tịch nước nhấn mạnh sau 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu lo lớn, có ý nghĩa lịch sử. Hiện nay, đất nước ta đang ngày càng hội nhập sâu rộng bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, đất nước ta cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Việc Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và một loạt các hiệp định tự do thương mại thế hệ mới (FTA)... đã được ký kết và có hiệu lực trong thời gian tới sẽ đem lại cho cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam những thời cơ và thách thức to lớn. Trong bối cảnh đó, việc xây dựng đội ngũ doanh nhân lớn mạnh cả về số lượng, chất lượng, có năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức, ý thức công dân, trách nhiệm xã hội, hoạt động hiệu quả, sức cạnh tranh cao có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Trong quá trình phát triển, Chủ tịch nước cho rằng để Việt Nam không rơi vào “bẫy thu nhập trung bình” và chủ động hội nhập thành công, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đặt nhiều kỳ vọng vào các doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân. Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị (Khóa XI) về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, đã khẳng định doanh nhân là một trong bốn lực lượng chủ yếu trong thời kỳ mới của cách mạng, đó là giai cấp công nhân, nông dân, đội ngũ tri thức và doanh nhân Việt Nam.

Chủ tịch nước đề nghị đội ngũ doanh nhân cần triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nỗ lực xây dựng hình ảnh doanh nhân có bản sắc Việt Nam, nêu cao tinh thần tự hào dân tộc, đạo đức kinh doanh, phát huy quyền làm chủ và nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, có khát vọng vươn lên làm giàu cho mình và cho đất nước. Chủ tịch nước cũng lưu ý đội ngũ doanh nghiệp cần tái cơ cấu lại sản xuất kinh doanh, ứng dụng khoa học kỹ thuật, nâng cao năng lực quản trị, tăng cường liên kết, hình thành chuỗi cung ứng, đồng thời tham gia tích cực các hoạt động  bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo và giúp đỡ đối tượng chính sách.

Các cấp ủy đảng, chính quyền đẩy mạnh phổ biến pháp luật, khuyến khích doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực ủng hộ các doanh nghiệp thông qua các phong trào, hành động thiết thực như “Người Việt Nam dùng hàng Việt” phối hợp chặt chẽ với Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam trong hỗ trợ, phát triển cộng đồng doanh nghiệp, cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi để các doanh nghiệp phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia./.

Nguồn: VOV

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại
PTI

Từ khóa tìm kiếm

Từ khóa tìm kiếm