Chủ tịch nước gặp mặt đoàn đại biểu ngành than và tỉnh Quảng Ninh
Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho rằng, triển vọng phát triển của tỉnh Quảng Ninh, của ngành than trong những năm sắp tới là to lớn.
Thứ Tư, ngày 02/11/2016 - 21:56
Chủ tịch nước gặp mặt đoàn đại biểu ngành than và tỉnh Quảng Ninh - ảnh 1

Chủ tịch nước Trần Đại Quang gặp mặt đoàn đại biểu các tập thế, cá nhân tiêu biểu của ngành than và tỉnh Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công nhân Vùng Mỏ-Truyền thống Ngành Than (12/11/1936 - 12/11/2016), chiều 2/11, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang gặp mặt đoàn đại biểu các tập thế, cá nhân tiêu biểu của ngành than và tỉnh Quảng Ninh.

Quảng Ninh có vị trí địa chiến lược đặc biệt trọng yếu cả về kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh và đối ngoại, là mảnh đất có lịch sử và văn hoá lâu đời, vùng đất địa linh nhân kiệt, giàu truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng. Trải qua hàng ngàn năm lịch sử, vùng đất này đã chứng kiến những chiến thắng oai hùng của dân tộc ta, được ghi vào sử sách như những mốc son chói lọi nhất trong lịch sử dựng nước và giữ nước, ba lần chiến thắng oanh liệt quân xâm lược trên sông Bạch Đằng.

Kể từ khi được thành lập năm 1963 đến nay, trải qua 53 năm xây dựng và phát triển, đặc biệt là sau 30 năm đối mới, đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã nỗ lực phấn đấu, đạt được những thành tựu to lớn, là một trong những địa phương đi đầu cả nước và Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ trên nhiều lĩnh vực.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh luôn đạt mức cao; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực; thu hút vốn đầu tư nước ngoài tăng cao; các lĩnh vực văn hóa - xã hội, y tế, an sinh xã hội được bảo đảm; chỉ số phát triển con người (HDI) thuộc nhóm dẫn đầu cả nước; hệ thống chính trị được củng cố; công tác xây dựng Đảng được chú trọng; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên được nâng lên; hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính được tăng cường; quốc phòng- an ninh được bảo đảm; trật tự, an toàn xã hội giữ vững; hoạt động đối ngoại được mở rộng, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển.

Vùng mỏ Quảng Ninh là một trong những cái nôi đầu tiên của phong trào đấu tranh cách mạng của giai cấp công nhân Việt Nam mà đỉnh cao là cuộc Tổng bãi công của hơn ba vạn thợ mỏ ngày 12/11/1936 với khẩu hiệu “Kỷ luật và Đồng tâm - Chúng ta nhất định thắng”.

Phát huy truyền thống đó, trong suốt 80 năm qua, các thế hệ cán bộ, công nhân và nhân dân Vùng mỏ đã đoàn kết, anh dũng, vượt qua mọi khó khăn, gian khó, tổ chức nhiều phong trào thi đua lao động sản xuất mang lại hiệu quả thiết thực như: “Trận địa là nhà, vùng Mỏ là quê hương”, “Tay búa tay súng”, “Sản xuất than chống Mỹ, cứu nước”... lập nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu tại buổi tiếp, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang biểu dương và chúc mừng thành tích của đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Quảng Ninh và tập thể các thế hệ cán bộ, công nhân viên, người lao động Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Tổng Công ty Đông Bắc đã đạt được thời gian qua.

Chủ tịch nước nêu rõ, nước ta đang bước vào thời kỳ phát triển mới với nhiều thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức đan xen. Riêng với ngành Than, bên cạnh những thành tựu to lớn đã đạt được, đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Bối cảnh đó đặt ra cho tỉnh Quảng Ninh và ngành Than nhiệm vụ rất nặng nề.

Chủ tịch nước đề nghị ngành than và tỉnh Quảng Ninh phải tiếp tục quán triệt, vận dụng sáng tạo các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII. Đồng thời cần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng hệ thống chính trị, chính quyền vững mạnh.

Đối với tỉnh Quảng Ninh, Chủ tịch nước để nghị tỉnh cần tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV. Qua đó phấn đấu xây dựng và phát triển Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại, trung tâm du lịch quốc tế, một trong những đầu tàu kinh tế của miền Bắc và cả nước.

Đồng thời, tỉnh cần nghiên cứu, đề xuất với Trung ương về thể chế, cơ chế, chính sách đặc thù, phù hợp, nhằm khai thác tốt nhất tiềm năng, lợi thế. Qua đó tạo ra những bước đột phá, thúc đẩy phát triển vành đai kinh tế Vịnh Bắc Bộ và tạo thế chủ động tham gia vào hành lang kinh tế ASEAN- Trung Quốc.

Chủ tịch nước gặp mặt đoàn đại biểu ngành than và tỉnh Quảng Ninh - ảnh 2

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại buổi gặp mặt đoàn đại biểu tiêu biểu của ngành than và tỉnh Quảng Ninh.

Chủ tịch nước yêu cầu: “Huy động mọi nguồn lực trong và ngoài nước để tập trung đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, nhất là hạ tầng giao thông huyết mạch và hạ tầng của Khu hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn.

Ưu tiên đầu tư phát triển sự nghiệp giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; phát triển khoa học công nghệ; đẩy mạnh cải cách hành chính; tạo dựng môi trường thông thoáng, thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

Xây dựng Quảng Ninh thực sự là khu vực phòng thủ vững chắc về quốc phòng - an ninh. Kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng - an ninh với phát triển kinh tế; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận lòng dân vững chắc. Phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác, phát triển với các địa phương nước bạn”.

Chủ tịch nước đề nghị ngành than cần tiếp tục phối hợp với tỉnh Quảng Ninh, các ban, bộ, ngành Trung ương, tập trung khắc phục có hiệu quả những hạn chế, yếu kém, nhất là: tình trạng khai thác, vận chuyển, tiêu thụ than trái phép, than “thổ phỉ”; tình trạng ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước, không khí, khói bụi. Bên cạnh đó việc hoàn nguyên môi trường sau khai thác khoáng sản chưa tốt; vấn đề an toàn lao động, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho công nhân, đặc biệt là trong bối cảnh khó khăn hiện nay.

Trên tinh thần đó, Chủ tịch nước đề nghị ngành than cần tập trung các nguồn lực, chủ động sáng tạo trong hoạt động sản xuất kinh doanh để luôn đảm bảo được vai trò là một trong những ngành công nghiệp chủ chốt của đất nước. Đồng thời cần tiếp tục đầu tư nâng công suất các mỏ hiện có, xây dựng thêm các mỏ mới; nghiên cứu, đề xuất chiến lược phát triển mỏ than đồng bằng Sông Hồng.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị: “Cần có sự phối hợp chặt chẽ để đổi mới toàn diện theo hướng sản xuất sạch hơn, bền vững hơn; làm tốt công tác bảo vệ môi trường, đặc biệt là tiết kiệm tài nguyên, tăng cường ứng dụng công nghệ, kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất, gắn với việc sử dụng hợp lý, tiết kiệm nguồn tài nguyên than.

Thực hiện có hiệu quả tái cơ cấu ngành than theo chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và chỉ đạo của Chính phủ; có giải pháp quyết liệt trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi việc khai thác, vận chuyển, kinh doanh than trái phép”.

Chủ tịch nước cho rằng, triển vọng phát triển của tỉnh Quảng Ninh, của Ngành than trong những năm sắp tới là to lớn. Chủ tịch nước tin tưởng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, với truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm’, đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh, cùng với cán bộ, công nhân viên chức, người lao động ngành Than sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của công nhân Vùng Mỏ và ngành Than trong 80 năm qua.

Qua đó xây dựng ngành than trở thành ngành kinh tế gương mẫu cho các ngành kinh tế khác. Đồng thời xây dựng tỉnh Quảng Ninh trở thành một tỉnh giàu đẹp như lời dạy của Bác Hồ lúc sinh thời, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.

 

Theo VOV

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại
PTI

Từ khóa tìm kiếm

Từ khóa tìm kiếm