Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao Quyết định bổ nhiệm Đại sứ
(Tổ Quốc) - Chiều nay (4/7), tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trao Quyết định bổ nhiệm cho 20 Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại nước ngoài nhiệm kỳ 2016-2019.
Thứ Hai, ngày 04/07/2016 - 22:39

Chúc mừng các Đại sứ được bổ nhiệm nhận nhiệm vụ mới, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nêu rõ, các Đại sứ lên đường nhận nhiệm vụ vào năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng XII. Trong đó, Đại hội đã xác định tinh thần đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới với 4 nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là: Phát triển kinh tế -xã hội là trung tâm; Xây dựng Đảng là then chốt; Xây dựng văn hóa, con người làm nền tảng tinh thần; Tăng cường quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên.

Chủ tịch nước mong muốn các Đại sứ cần bám sát vào Nghị quyết để triển khai nhiệm vụ của Cơ quan đại diện tại nước ngoài.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao Quyết định bổ nhiệm Đại sứ - ảnh 1

Chủ tịch nước phát biểu giao nhiệm vụ cho các Đại sứ

Chủ tịch nước cho rằng, thời gian tới tình hình thế giới và khu vực có diễn biến phức tạp, bên cạnh những thuận lợi cũng có nhiều khó khăn.

Chủ tịch nước đề nghị, các đại sứ cần bám sát triển khai 3 nhiệm vụ đối ngoại của Đại hội XII đó là giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tranh thủ tối đa các nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước;  kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ Tổ quốc; Nâng cao vị thế, uy tín của đất nước.

Trước hết cần bám sát nguyên tắc, phương châm chỉ đạo: bảo đảm lợi ích tối cao của quốc gia -dân tộc phù hợp với các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế; hợp tác bình đẳng, cùng có lợi; nhất quán thực hiện đường lối đối ngoại độc lập tự chủ; đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại. Đồng thời thực hiện chủ trương Việt Nam là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Chủ tịch nước mong muốn các Đại sứ chủ động thúc đẩy, nêu sáng kiến trong những vấn đề Việt Nam có lợi ích trực tiếp; đồng thời tích cực tham gia đóng góp trên những vấn đề quan tâm chung của khu vực và thế giới để tạo ra sự hài hòa trong vấn đề lợi ích.

Chủ tịch nước mong muốn các đại sứ tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phòng ngừa xung đột; kiên trì các giải pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Trong đó nêu cao ngọn cờ chính nghĩa để tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè quốc tế; đồng thời sẵn sàng kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. 

Chủ tịch nước đề nghị các các Đại sứ cần kết hợp giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại Nhân dân; giữa ngoại giao với quốc phòng, an ninh; giữa chính trị với kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học; Tiếp tục nâng cao hiệu quả ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa, tranh thủ các nguồn lực bên ngoài, xây dựng hình ảnh tốt đẹp về đất nước và con người Việt Nam ở nước ngoài... từ đó góp phần thiết thực vào công cuộc phát triển và hội nhập quốc tế của đất nước. 

Về vấn đề công tác người Việt Nam ở nước ngoài và bảo hộ công dân, Chủ tịch nước cho rằng vừa qua các Đại sứ đã làm tốt nhưng cần tiếp tục phát huy hơn nữa.

Các cơ quan đại diện cần tiếp tục nhiệm vụ thường xuyên về công tác kiều bào và bảo hộ công dân, bảo hộ tàu cá, ngư dân, lợi ích của các doanh nghiệp Việt Nam để cơ quan đại diện luôn là “ngôi nhà chung”, là chỗ dựa cho người Việt Nam ở nước ngoài.

Chủ tịch nước chúc các Đại sứ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với lòng mong đợi của Đảng, Nhà nước và nhân dân đã gửi gắm./.

Theo VOV

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại

Từ khóa tìm kiếm

Từ khóa tìm kiếm