Chú trọng thực hành đạo đức cách mạng trong triển khai Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị
Đó là tinh thần chủ đạo được các đại biểu nhiều ban, bộ, ngành Trung ương thảo luận, thống nhất tại Hội nghị bàn biện pháp thực hiện Kế hoạch 03-KH/TW của Ban Bí thư về việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, được Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức tại Hà Nội  28-9.
Thứ Năm, ngày 29/09/2016 - 17:32
Chú trọng thực hành đạo đức cách mạng trong triển khai Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị - ảnh 1

Quang cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thẳng thắn thảo luận, nhấn mạnh vai trò, tầm quan trọng của việc ban hành Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Kế hoạch 03 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; đồng thời, thông tin kết quả bước đầu trong quá trình quán triệt, triển khai các chỉ thị, kế hoạch này.

Theo đó, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05 được cấp ủy, cơ quan, đơn vị xác định là một nội dung trọng tâm, nhiệm vụ chính trị trung tâm, thường xuyên ở mỗi cấp. Đặc biệt, phần việc này được chủ động lồng ghép vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết đại hội đảng bộ ở cấp mình một cách hợp lý, sáng tạo, sát thực tế; gắn chặt với đẩy mạnh triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng và các Nghị quyết của Trung ương (khóa XII) về xây dựng Đảng. Trong đó, nhiều ban, bộ, ngành, xác định nội dung đột phá trước mắt là tập trung đổi mới phong cách, tác phong của đội ngũ cán bộ, đảng viên theo hướng gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân; chống mọi biểu hiện thành tích, hình thức; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng. Ngoài ra, một số ban, bộ, ngành tiếp tục hệ thống lại bộ tiêu chí chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ; hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến đạo đức công vụ; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Mai Văn Ninh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao việc nhiều bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị đã thực hiện tốt việc quán triệt, triển khai Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Kế hoạch 03 của Ban Bí thư. Ghi nhận nhiều cơ quan, đơn vị rất chủ động, tích cực trong việc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động một cách bài bản, khoa học, có tính khả thi cao... Tuy vậy, đồng chí Mai Văn Ninh cũng thẳng thắn cho rằng, ở một số nơi vẫn chưa khắc phục triệt để tính hình thức trong công tác tổ chức quán triệt; việc triển khai kế hoạch ở một số cơ quan, đơn vị còn chậm, có mặt lúng túng...

Đồng chí Mai Văn Ninh cho rằng, thời gian tới, cần tiếp tục tập trung tổ chức quán triệt sâu kỹ, rộng khắp để cán bộ, đảng viên, quần chúng nắm chắc, hiểu sâu mục đích yêu cầu, nội dung của Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Kế hoạch 03 của Ban Bí thư. Quá trình thực hiện các chỉ thị, kế hoạch phải đặc biệt chú trọng thực hành đạo đức cách mạng, nói ít, làm nhiều, làm thiết thực, hiệu quả thực chất.

Cùng với đó, các đầu mối cũng cần sớm hoàn thiện kế hoạch, chương trình hành động; chú trọng đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết của cấp ủy và nội dung sinh hoạt định kỳ của chi bộ; gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Công tác kiểm tra, giám sát cũng cần được tăng cường, nhằm kịp thời phát hiện, uốn nắn những biểu hiện tiêu cực, hình thức; tăng cường biểu dương, nhân rộng điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các tờ báo Đảng, cần tăng cường hàm lượng và chất lượng tuyên truyền về Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, kế hoạch của Ban Bí thư, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương về đẩy mạnh học tập, làm theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 

Theo Báo QĐND

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại

Từ khóa tìm kiếm

Từ khóa tìm kiếm