Chuyển mục đích sử dụng đất tại tỉnh Long An
13-10-2016 11:05
(Tổ Quốc) - Thủ tướng Chính phủ đồng ý UBND tỉnh Long An quyết định chuyển mục đích sử dụng 34,49 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp.

Thủ tướng Chính phủ đồng ý UBND tỉnh Long An chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật về đất đai và Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ./.

Chính phủ

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại