Cội nguồn sức mạnh bảo đảm cho quân đội chiến đấu và chiến thắng
Ngày 3-11, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã dự Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp công tác dân vận giai đoạn 2011-2016, ký kết chương trình phối hợp công tác dân vận giai đoạn 2016-2021 giữa Ban Dân vận Trung ương và Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Tại đây, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã có bài phát biểu quan trọng.
Thứ Sáu, ngày 04/11/2016 - 11:40
Cội nguồn sức mạnh bảo đảm cho quân đội chiến đấu và chiến thắng - ảnh 1

Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu tại hội nghị. Nguồn: QĐND.vn 

Báo QĐND trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu này với bạn đọc.

Hôm nay, tôi rất vui mừng đến dự Hội nghị Tổng kết Chương trình phối hợp công tác dân vận giữa Ban Dân vận Trung ương và Tổng cục Chính trị (TCCT) Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2011-2016.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, tôi xin hoan nghênh Ban Dân vận Trung ương và TCCT Quân đội nhân dân Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Tổng kết Chương trình phối hợp công tác dân vận giữa Ban Dân vận Trung ương và TCCT Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2011-2016. Tại hội nghị này, tôi xin được gửi tới các đồng chí lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương, các đồng chí đại biểu dự hội nghị và các đồng chí cán bộ làm công tác dân vận trên cả nước lời chúc sức khỏe và lời chúc mừng tốt đẹp nhất!

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặc biệt coi trọng công tác dân vận, xác định đây là một trong những nhiệm vụ chiến lược, cơ bản, lâu dài của cách mạng Việt Nam.

Quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng; nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò của công tác dân vận, trải qua hơn 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn xác định và hoàn thành xuất sắc chức năng là đội quân công tác, một trong 3 chức năng cơ bản của quân đội (đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất).

Qua các thời kỳ cách mạng, lúc thuận lợi cũng như lúc khó khăn, trong chiến tranh hay trong thời bình... quân đội luôn tổ chức và tiến hành tốt công tác dân vận; dựa chắc vào dân, giúp đỡ dân, bảo vệ dân và được dân tin yêu, che chở, đùm bọc, nuôi dưỡng để quân đội ngày càng phát triển lớn mạnh; xứng đáng là quân đội của dân, do dân và vì dân; đây là cội nguồn sức mạnh bảo đảm cho quân đội chiến đấu và chiến thắng, góp phần vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát huy kết quả, thành tích và kinh nghiệm công tác dân vận trong các cuộc kháng chiến và 30 năm đổi mới; những năm qua, thực hiện chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Trung ương và TCCT Quân đội nhân dân Việt Nam; giữa các cơ quan, đơn vị quân đội với các tỉnh, thành phố trong cả nước, công tác dân vận của quân đội đã được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn quân lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức chặt chẽ, triển khai đồng bộ, toàn diện, sát với chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với thực tiễn của các cơ quan, đơn vị và địa phương, góp phần thực hiện tốt công tác dân vận của Đảng.

Với phương châm hướng mạnh về cơ sở, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã phối hợp làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, đồng thời trực tiếp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước…; tham gia giúp nhân dân phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội, nhất là trên các địa bàn trọng điểm Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, với những nội dung, hình thức, phương pháp tiến hành hết sức phong phú, sáng tạo, thiết thực, đã góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; đồng thời tổ chức thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và địa phương phát động.

Nhiều mô hình dân vận được tổ chức thực hiện thành công, mang lại hiệu quả to lớn, tạo hiệu ứng xã hội, có sức lan tỏa rộng rãi, như: “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Hành trình Quân đội chung tay vì sức khỏe cộng đồng”, thực hiện 4 cùng với đồng bào dân tộc (cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc)... tích cực hưởng ứng chương trình quốc gia về xóa đói, giảm nghèo; xây dựng nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa, trường học, nhà văn hóa; phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng; khám, chữa bệnh miễn phí; thăm, tặng quà các đối tượng chính sách, người nghèo, góp phần xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc…

Trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, quân đội thực sự là lực lượng nòng cốt, luôn có mặt kịp thời ở những nơi xung yếu nhất, không ngại khó khăn, gian khổ, hy sinh để bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân trước thiên tai, bão lũ, giúp đỡ nhân dân ổn định sản xuất và đời sống, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ tiếp tục được tỏa sáng trong nhân dân cả nước.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đánh giá cao và chân thành cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Dân vận Trung ương và các tỉnh ủy, thành ủy với các cơ quan, đơn vị quân đội; biểu dương các tập thể, cá nhân trong quân đội đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác dân vận, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bên cạnh những kết quả và thành tích tiêu biểu, công tác dân vận của quân đội thời gian qua cũng còn những hạn chế nhất định như trong báo cáo đã đề cập. Đó là: Nhận thức và trách nhiệm của một số cấp ủy, chỉ huy về công tác dân vận chưa đầy đủ; trong tổ chức thực hiện, một số cơ quan, đơn vị chậm đổi mới nội dung, hình thức phối hợp hoạt động theo yêu cầu thực tiễn; cơ chế phối hợp và phân công trách nhiệm thực hiện chưa rõ; hướng dẫn xây dựng, nhân rộng mô hình điểm trong các hoạt động chưa nhiều; việc đánh giá, rút kinh nghiệm, khen thưởng ở một số cơ quan, đơn vị chưa kịp thời. Các cơ quan, đơn vị toàn quân cần phải nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức công tác dân vận trong thời gian tới đạt hiệu quả cao hơn.

Trong những năm tới, tình hình an ninh chính trị trên thế giới, khu vực dự báo còn có những diễn biến phức tạp, khó lường. Đất nước ta đang đứng trước nhiều thời cơ, thuận lợi song cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Các thế lực thù địch tiếp tục lợi dụng vấn đề “dân tộc”, “dân chủ”, “nhân quyền”, “tôn giáo” để xuyên tạc, kích động, lôi kéo, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chia rẽ mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân và quân đội; thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, thực hiện “phi chính trị hóa quân đội”… nhằm xóa bỏ mục tiêu, lý tưởng, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

Để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, góp phần củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, tăng cường hơn nữa mối đoàn kết quân dân; đồng thời, phát huy sức mạnh to lớn của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong toàn quân cần tập trung vào một số nội dung chủ yếu sau đây:

Một là, tăng cường giáo dục, quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân về công tác dân vận, trọng tâm là quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết số 25, ngày 3-6-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Nghị quyết số 49, ngày 26-01-2015 của Quân ủy Trung ương về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của quân đội trong tình hình mới”; cụ thể hóa mục tiêu, quan điểm, các nhiệm vụ, giải pháp vào từng nội dung, chương trình hoạt động công tác dân vận phù hợp với từng địa bàn, địa phương, đơn vị.

Hai là, nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng; năng lực và trách nhiệm của chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị, cán bộ chính trị các cấp đối với công tác dân vận. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị-xã hội và các lực lượng trên địa bàn tiếp tục đổi mới cơ chế, nâng cao chất lượng hoạt động phối hợp; huy động các lực lượng tham gia, tăng nguồn lực cho công tác dân vận; đồng thời chủ động làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện, phê phán và khắc phục những biểu hiện nhận thức cũng như trách nhiệm không đầy đủ của những tập thể, cá nhân (trước hết là của cấp ủy và người chủ trì) đối với công tác dân vận; hoặc những biểu hiện vi phạm kỷ luật quan hệ quân dân.

Ba là, tích cực đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp công tác dân vận, bám sát cơ sở, sát thực tiễn, sát địa bàn; chú trọng địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo.

Cần phải hết sức nhạy bén và chủ động phối hợp với cơ quan dân vận của cấp ủy các cấp, tham mưu giúp địa phương nắm chắc tình hình, hạn chế, không để xảy ra các điểm nóng, giải quyết hiệu quả các vụ việc phức tạp; nâng cao hiệu quả hoạt động tham gia giúp dân xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; phòng, chống tội phạm, xây dựng địa bàn an toàn… Tập trung nghiên cứu xây dựng và vận dụng các mô hình tiến hành công tác dân vận vùng đô thị, khu công nghiệp, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng tôn giáo, địa bàn trọng yếu về quốc phòng-an ninh…

Bốn là, thường xuyên quan tâm xây dựng, củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng, hoạt động của đội ngũ cán bộ, cơ quan dân vận; thực hiện tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động công tác dân vận của quân đội. Trong đó, chú trọng xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, quản lý, sử dụng đội ngũ cán bộ dân vận chuyên trách là con em đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào các tôn giáo. Đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận phải có trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức tốt, có kỹ năng công tác vận động quần chúng theo phong cách của Bác Hồ: Cán bộ dân vận phải “óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm”, biết “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, luôn “gần dân, học dân và có trách nhiệm với dân”. Thông qua những việc làm cụ thể của cán bộ, chiến sĩ trong tiến hành công tác dân vận, toàn quân tiếp tục làm tỏa sáng phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ trên mọi miền Tổ quốc.

Năm là, thực hiện tốt chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Trung ương và TCCT trong giai đoạn mới, tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Dân vận khéo” và phong trào thi đua “Xây dựng đơn vị dân vận tốt”; gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: “Việc gì có lợi cho dân thì phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì phải hết sức tránh”, phát huy tốt hơn nữa trách nhiệm với Tổ quốc, với nhân dân.

Quá trình hoạt động cần lồng ghép Phong trào Thi đua Quyết thắng và các phong trào do Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội và địa phương phát động; làm cho phong trào phát triển toàn diện, rộng khắp, đạt hiệu quả thiết thực.

Với quyết tâm chính trị cao, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tin tưởng rằng, chương trình phối hợp hoạt động giữa Ban Dân vận Trung ương với TCCT Quân đội nhân dân Việt Nam; giữa các tỉnh, thành phố với các cơ quan, đơn vị toàn quân đạt được nhiều kết quả tốt trong thời gian tới, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Một lần nữa, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, tôi xin trân trọng cảm ơn và mong nhận được nhiều hơn nữa sự quan tâm giúp đỡ của Ban Dân vận Trung ương, của lãnh đạo các ban, bộ, ngành, các tỉnh, thành phố và ngành dân vận cả nước đối với hoạt động công tác dân vận của quân đội, góp phần làm cho công tác dân vận của Đảng phát triển lên tầm cao mới.

Đại tướng NGÔ XUÂN LỊCH

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

 

 

Theo Báo QĐND

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại
PTI

Từ khóa tìm kiếm

Từ khóa tìm kiếm