Công tác dân vận được phối hợp triển khai đồng bộ, toàn diện, phù hợp với thực tiễn
Đó là khẳng định được nêu lên tại Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp công tác dân vận giai đoạn 2011-2016, ký kết chương trình phối hợp công tác dân vận giai đoạn 2016-2021, do Ban Dân vận Trung ương và Tổng cục Chính trị (TCCT) Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam phối hợp tổ chức sáng 3-11 tại Hà Nội.
Thứ Năm, ngày 03/11/2016 - 14:13
Công tác dân vận được phối hợp triển khai đồng bộ, toàn diện, phù hợp với thực tiễn - ảnh 1

Quang cảnh Hội nghị.

Đến dự hội nghị có các đồng chí: Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm TCCT; đại diện lãnh đạo TCCT, Bộ Tổng tham mưu, các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng; đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng; đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương. 

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến với điểm cầu Bộ Quốc phòng và điểm cầu tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đồng chí Trương Thị Mai và Thượng tướng Lương Cường đồng chủ trì hội nghị.

Báo cáo tổng kết tại hội nghị khẳng định, Chương trình phối hợp công tác dân vận giữa Ban Dân vận Trung ương và TCCT QĐND Việt Nam giai đoạn 2011-2016 đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Trong 5 năm qua, Ban Dân vận Trung ương và TCCT đã phối hợp hiệu quả trong tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho nhân dân và cán bộ, chiến sĩ về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đấu tranh phòng chống “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ. Nội dung tuyên truyền được triển khai toàn diện trên các lĩnh vực, trong đó tập trung vào quán triệt nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, XII; Nghị quyết về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” và các văn bản khác của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương-Bộ Quốc phòng về công tác dân vận...Thông qua công tác tuyên truyền, giáo dục đã góp phần làm cho nhân dân, cán bộ, chiến sĩ thấy rõ giá trị của độc lập, tự chủ, hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; tạo sự đồng thuận để thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cả nước.

Hội nghị cũng khẳng định, Ban Dân vận Trung ương và TCCT QĐND Việt Nam đã thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở; thực hiện các phong trào, cuộc vận động và các chương trình, kế hoạch về phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo; phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

Công tác dân vận được phối hợp triển khai đồng bộ, toàn diện, phù hợp với thực tiễn - ảnh 2

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Ban Dân vận Trung ương và TCCT QĐND Việt Nam cũng đã đẩy mạnh phối hợp nghiên cứu, chỉ đạo đổi mới nội dung, hình thức công tác dân vận, phát huy dân chủ ở cơ sở, thực hiện công tác dân tộc, tôn giáo và tham gia giải quyết các vụ việc phức tạp ở địa phương; phối hợp xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức chính trị-xã hội ở địa phương và đơn vị quân đội...

Hội nghị cho rằng, những năm qua, Chương trình phối hợp công tác dân vận giữa Ban Dân vận Trung ương và TCCT QĐND Việt Nam được triển khai đồng bộ, toàn diện, sát với chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức, phù hợp với thực tiễn của các cơ quan, đơn vị và địa phương, góp phần thực hiện tốt công tác dân vận của Đảng trong thời kỳ mới, xây dựng, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, với chế độ xã hội chủ nghĩa. Hai cơ quan đã thường xuyên trao đổi thông tin, thực hiện tốt chức năng tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương-Bộ Quốc phòng ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn để các cơ quan, đơn vị và địa phương triển khai thực hiện. Thực tiễn đã khẳng định, Chương trình phối hợp công tác dân vận là một chủ trương đúng đắn, phù hợp, không ngừng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác dân vận trong tình hình mới. Thông qua thực hiện Chương trình phối hợp công tác dân vận đã tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa đơn vị Quân đội với cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị-xã hội ở các cấp; tham gia xây dựng cơ sở địa phương vững mạnh, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói, giảm nghèo, phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai, giữ vững ổn định chính trị-xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, biển, đảo của Tổ quốc.

Công tác dân vận được phối hợp triển khai đồng bộ, toàn diện, phù hợp với thực tiễn - ảnh 3

Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu tại hội nghị. 

Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã trân trọng cảm ơn lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương; các tỉnh ủy, thành ủy và ngành dân vận cả nước đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, giúp đỡ để công tác dân vận của Quân đội hoàn thành tốt nhiệm vụ trong những năm qua; đồng thời nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao các tập thể, cá nhân đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác dân vận, góp phần quan trọng vào nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cũng thẳng thắn nêu lên những điểm tồn tại, hạn chế trong tiến hành công tác dân vận của Quân đội những năm qua, đồng thời chỉ rõ nguyên nhân và đặt ra yêu cầu khắc phục đối với các cơ quan, đơn vị trong toàn quân. Để Chương trình phối hợp công tác dân vận giai đoạn 2011-2016 đạt được nhiều kết quả tích cực hơn nữa, Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu trước hết các cơ quan, đơn vị trong toàn quân cần tiếp tục tăng cường giáo dục, quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, trước hết là cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp về công tác dân vận. Tiếp đó, cần nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng; năng lực và trách nhiệm của chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị, cán bộ chính trị các cấp đối với công tác dân vận. Cùng với đó, cần tích cực đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp công tác dân vận, bám sát cơ sở, sát thực tiễn, sát địa bàn; chú trọng địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo. Bên cạnh đó, cần tiếp tục chú trọng xây dựng, củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng, hoạt động của đội ngũ cán bộ, cơ quan dân vận; thực hiện tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động công tác dân vận của Quân đội. Một yêu cầu tiếp theo được Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh là các cơ quan, đơn vị trong toàn quân cần thực hiện tốt chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Trung ương và Tổng cục Chính trị giai đoạn 2011-2016; tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Dân vận khéo” và phong trào thi đua “Xây dựng đơn vị dân vận tốt”, gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, khắc sâu lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Việc gì có lợi cho dân thì phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì phải hết sức tránh”.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị đã có nhiều ý kiến tâm huyết, tiếp tục khẳng định và làm rõ kết quả Chương trình phối hợp công tác dân vận 5 năm qua; thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, đồng thời nêu lên những kiến nghị, đề xuất để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp trong giai đoạn tới.

Công tác dân vận được phối hợp triển khai đồng bộ, toàn diện, phù hợp với thực tiễn - ảnh 4

Đồng chí Trương Thị Mai và Thượng tướng Lương Cường trao Bằng khen cho đại diện các tập thể có thành tích tốt trong công tác dân vận

Hội nghị thống nhất xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phối hợp thực hiện công tác dân vận giai đoạn 2016-2021, với những nội dung chủ yếu như: Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt các quan điểm, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận trong tình hình mới; phát huy vai trò chủ động, sáng tạo, triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ Chương trình phối hợp công tác dân vận giữa Ban Dân vận Trung ương và TCCT QĐND Việt Nam giai đoạn 2016-2021; nâng cao hiệu quả công tác dân vận của Đảng và thực hiện tốt chức năng đội quân công tác của Quân đội; tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân và cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và luật pháp của Nhà nước, các phong trào, các cuộc vận động cách mạng do Đảng, Nhà nước, Quân đội và địa phương phát động; tích cực tham gia xây dựng địa phương vững mạnh, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững chắc; đấu tranh làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Hội nghị cũng đã xác định cụ thể 5 nhóm nhiệm vụ, 6 giải pháp cơ bản nhằm thực hiện tốt Chương trình phối hợp công tác dân vận giai đoạn 2016-2021.

Nhân dịp này, Ban Dân vận Trung ương đã tặng Bằng khen cho 56 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác dân vận những năm qua.

 

 

Theo Báo QĐND

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại
PTI

Từ khóa tìm kiếm

Từ khóa tìm kiếm