Đại tướng Ngô Xuân Lịch dự và chỉ đạo Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật Quốc phòng
Ngày 28-11, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng (BQP) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện Luật Quốc phòng. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Thứ Hai, ngày 28/11/2016 - 17:36

 

Đại tướng Ngô Xuân Lịch dự và chỉ đạo Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật Quốc phòng - ảnh 1

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, phát biểu chỉ đạo hội nghị. 

Cùng dự hội nghị có đồng chí Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Trung tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Trung tướng Trần Đơn, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương; Thượng tướng Bế Xuân Trường; Trung tướng Lê Chiêm, cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng.

Đánh giá về kết quả tổng kết 10 năm thực hiện Luật Quốc phòng, Trung tướng Nguyễn Phương Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó tổng Tham mưu trưởng nhấn mạnh, Luật Quốc phòng được Quốc hội thông qua ngày 14-6-2005, có hiệu lực từ ngày 1-1-2006. Qua 10 năm thi hành, các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân đã phối hợp triển khai thực hiện toàn diện công tác quốc phòng theo đúng quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phù hợp với tình hình thực tế và đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Nổi bật, việc thực hiện quản lý nhà nước về quốc phòng ngày càng chặt chẽ, tạo sự thống nhất đồng thuận cao trong các tầng lớp xã hội; là tiền đề, cơ sở để xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên phạm vi cả nước, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, toàn diện; giữ vững ổn định chính trị và môi trường hòa bình để xây dựng đất nước. Cùng với đó, việc thực hiện quản lý nhà nước về quốc phòng đã bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; lợi ích quốc gia dân tộc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Tiềm lực kinh tế, uy tín, vị thế quốc tế của đất nước nâng cao. Nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân được củng cố; tiềm lực quốc phòng, an ninh được tăng cường, sức mạnh bảo vệ Tổ quốc được nâng lên, góp phần thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tuy nhiên, sau 10 năm thực hiện, Luật Quốc phòng đã bộc lộ những hạn chế, bất cập, vướng mắc. Do vậy, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới; đồng thời cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng, các quy định của Hiến pháp năm 2013 về tăng cường quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, Quốc hội khóa XIV đã quyết định sửa đổi Luật Quốc phòng và Chính phủ đã phân công Bộ Quốc phòng chủ trì soạn thảo Luật Quốc phòng (sửa đổi). Tại hội nghị, các đại biểu nhất trí cao với dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Luật Quốc phòng của BQP,  đồng thời làm rõ, bổ sung và kiến nghị, đề xuất một số vấn đề nảy sinh từ thực tiễn qua 10 năm thi hành Luật Quốc phòng. 

Thay mặt Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã biểu dương, đánh giá cao những kết quả quan trọng trong thực hiện Luật Quốc phòng của các bộ, ban, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố đã đạt được trong 10 năm qua, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; nhiệm vụ quốc phòng và an ninh (QPAN) của cả nước. 

Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh, kết quả quan trọng nhất sau 10 năm thực hiện Luật Quốc phòng là nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành và nhân dân cả nước về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc có chuyển biến rõ rệt. Các cấp, các ngành đã tập trung huy động mọi nguồn lực cho đầu tư, phát triển kinh tế, đảm bảo chính sách, an ninh xã hội, tăng cường tiềm lực QPAN; chủ động trong đấu tranh phòng, chống âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Công tác quản lý Nhà nước về quốc phòng của các tỉnh, thành phố và cả nước có nhiều tiến bộ. Các ban, bộ, ngành Trung ương, UBND các tỉnh, thành phố đã phối hợp chặt chẽ với BQP giúp Chính phủ quản lý nhà nước về quốc phòng trên phạm vi cả nước. Đại tướng Ngô Xuân Lịch cũng chỉ ra những hạn chế, bất cập trong quá trình thực hiện Luật Quốc phòng, như: Công tác tuyên truyền, phổ biến Luật và công tác quản lý nhà nước về quốc phòng ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị chưa được quan tâm đúng mức; các mặt bảo đảm cho động viên quốc phòng và dự trữ vật chất cho hoạt động của khu vực phòng thủ (KVPT) còn nhiều bất cập; việc quán triệt quan điểm phát triển kinh tế-xã hội kết hợp củng cố QPAN chưa toàn diện.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch dự và chỉ đạo Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật Quốc phòng - ảnh 2

Các đại biểu dự hội nghị. 

Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu sau hội nghị tổng kết, các bộ, ngành Trung ương, cấp ủy, chính quyền các địa phương, lực lượng vũ trang cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác quân sự, quốc phòng; đẩy mạnh công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QPAN cho các đối tượng; nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp, ngành và các tầng lớp nhân dân về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Bên cạnh đó, các bộ, ngành Trung ương, cấp ủy, chính quyền các địa phương, lực lượng vũ trang cần phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả việc kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế-xã hội với củng cố QPAN trên địa bàn cả nước, đặc biệt là các địa bàn trọng điểm; xây dựng lực lượng vũ trang các cấp vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, trình độ sẵn sàng chiến đấu cao. Các bộ, ngành Trung ương, cấp ủy, chính quyền các địa phương, lực lượng vũ trang cần tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, xây dựng KVPT; nâng cao chất lượng xây dựng các KVPT tỉnh, thành phố vững chắc toàn diện. Các cấp, ngành tiếp tục làm tốt việc tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách để xây dựng KVPT các cấp ngày càng vững chắc; quan tâm đến xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, nhất là dân quân thường trực các tỉnh biên giới, địa bàn trọng điểm. Cùng với đó, cơ quan quân sự các cấp phải làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương và lãnh đạo Đảng, Nhà nước về thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng, quân sự; chú trọng củng cố, đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chính quyền, đoàn thể ở cơ sở và củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc.

Kết luận hội nghị, Trung tướng Phan Văn Giang đã tóm tắt các ý kiến phát biểu và nhấn mạnh, từ những kết quả to lớn và những hạn chế bất cập còn tồn tại sau 10 năm thực hiện Luật Quốc phòng, đề nghị Ban soạn thảo tiếp thu tối đa các ý kiến làm cơ sở bổ sung, hoàn thiện dự án Luật Quốc phòng (sửa đổi) bảo đảm chất lượng đúng thời gian theo quy định. Để dự án luật bảo đảm nguyên tắc, mục tiêu, nội dung, tiến độ, quá trình soạn thảo, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với BQP trong xây dựng nội dung. Nội dung thể hiện phải bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng vũ trang nhân dân; thể chế hóa đường lối, quan điểm của Đảng về bảo vệ Tổ quốc, QPAN nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; bảo đảm sự phù hợp, thống nhất với Hiến pháp năm 2013 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Đồng thời, bảo đảm tính kế thừa và phát triển các quy định của pháp luật hiện hành về quốc phòng đã được thực tiễn kiểm nghiệm thấy phù hợp, bổ sung những quy định mới để giải quyết những vấn đề nhiệm vụ quốc phòng đặt ra trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

Theo Báo QĐND

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại
PTI

Từ khóa tìm kiếm

Từ khóa tìm kiếm