Đề xuất năm Bộ trưởng trả lời chất vấn
Thứ Năm, ngày 04/06/2015 - 10:39

(Toquoc)- Ủy ban thường vụ Quốc hội vừa trình Quốc hội dự kiến danh sách thành viên Chính phủ trả lời chất vấn và nhóm vấn đề chất vấn tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII.

Theo đó, Ủy ban thường vụ Quốc hội đề xuất năm vị Bộ trưởng để trình Quốc hội xem xét, lựa chọn bốn vị trực tiếp trả lời chất vấn tại kỳ họp này. Đó là Bộ trưởng Bộ NN&PTNT; Bộ trưởng Bộ Công Thương; Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ trưởng Bộ Giáo dục- Đào tạo và Bộ trưởng Bộ VHTTDL.

Đề xuất năm Bộ trưởng trả lời chất vấn - ảnh 1
Dự kiến thời gian dành cho hoạt động chất vấn là 2,5 ngày, bắt đầu từ ngày 11/6 (ảnh: T.Xuân)

Cụ thể, Bộ trưởng Bộ VHTTDL sẽ trả lời nhóm câu hỏi về thực trạng và giải pháp tăng cường phổ biến, giáo dục, xây dựng lối sống lành mạnh, phòng, chống các biểu hiện xuống cấp về văn hóa, suy thoái về đạo đức xã hội, đạo đức học đường, đạo đức gia đình; công tác quản lý nhà nước đối với tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc; giải pháp tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí cho trẻ em; giải pháp khai thác và phát huy tiềm năng du lịch của Việt Nam…

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT trả lời về tình hình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Thực trạng “liên kết 4 nhà” và giải pháp ổn định đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp; Giải pháp tiêu thụ sản phẩm và quy hoạch, kế hoạch phát triển bền vững cây công nghiệp ở Việt Nam hiện nay; Giải pháp hỗ trợ người dân khai thác nguồn lợi thủy sản, bảo vệ và phát triển ngư trường…

Các giải pháp phát triển thị trường trong và ngoài nước; Trách nhiệm và giải pháp xử lý tình trạng dư thừa sản phẩm, giảm sút kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng hóa nông, lâm, thủy sản; Thực trạng và giải pháp phát triển mạng lưới điện cho khu vực nông thôn; trách nhiệm quản lý nhà nước về giá điện gắn với bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng… là những nội dung mà Bộ trưởng Bộ Công Thương cần làm rõ.

Với Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, ông Nguyễn Quân, sẽ trả lời về giải pháp khắc phục những hạn chế, khó khăn, bất cập hiện nay để áp dụng có hiệu quả kết quả nghiên cứu khoa học phục vụ đời sống, sản xuất, quản lý xã hội, nhất là trong sản xuất nông nghiệp…

Còn Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận sẽ giải đáp xung quan việc triển khai đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Đổi mới cách tổ chức kỳ thi quốc gia, đánh giá học sinh tiểu học năm 2015, những khó khăn và biện pháp bảo đảm thực hiện, áp dụng ổn định trong thời gian tới.

Sau khi các vị Bộ trưởng trả lời chất vấn, Thủ tướng hoặc Phó Thủ tướng thay mặt Chính phủ phát biểu làm rõ thêm một số vấn đề liên quan và trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Dự kiến thời gian dành cho hoạt động chất vấn là 2,5 ngày, bắt đầu từ ngày 11/6.

Được biết, về tổng hợp chất vấn của đại biểu Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã nhận được 46 văn bản chất vấn với 61 câu hỏi chất vấn của đại biểu Quốc hội gửi đến Thủ tướng và 15 vị Bộ trưởng, Trưởng ngành.

Trong đó, Thủ tướng nhận được 8 chất vấn; Bộ trưởng Bộ NN&PTNT 9 chất vấn; Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường 4 chất vấn; Bộ trưởng các Bộ: Công Thương, Giáo dục và Đào tạo, Lao động, Thương binh và Xã hội, Tài chính 3 chất vấn; Bộ trưởng các Bộ: Khoa học và Công nghệ, Công an, Giao thông vận tải, Tư pháp 2 chất vấn…/.

Song Đào

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại
PTI

Từ khóa tìm kiếm

Từ khóa tìm kiếm