Đồng chí Đinh Thế Huynh dự Hội nghị toàn quốc công tác văn phòng tỉnh ủy, thành ủy
(Tổ Quốc) - Ngày 14/7, tại Đà Nẵng, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc công tác văn phòng tỉnh ủy, thành ủy. 
Thứ Năm, ngày 14/07/2016 - 16:28

Đây là dịp để văn phòng các tỉnh ủy, thành ủy đánh giá kết quả hoạt động từ tháng 01/2014 đến nay và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm đến giữa nhiệm kỳ Đại hội XII.

Đồng chí Đinh Thế Huynh dự Hội nghị toàn quốc công tác văn phòng tỉnh ủy, thành ủy - ảnh 1

Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư
phát biểu chỉ đạo Hội nghị. (Ảnh: KS)

Đến dự Hội nghị có các đồng chí: Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Xuân Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo đại diện các cơ quan Trung ương; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư tỉnh ủy, thành ủy các địa phương trong cả nước.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh: Hội nghị là dịp để đánh giá những kết quả đã đạt được cũng như hạn chế, thiếu sót trong công tác văn phòng tỉnh ủy, thành ủy, từ đó đưa ra giải pháp thời gian tới. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ Trung ương cũng như cấp ủy địa phương trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đặc biệt, Hội nghị diễn ra trong bối cảnh quốc tế và khu vực đang có những diễn biến rất quan trọng, tình hình kinh tế của đất nước 6 tháng đầu năm có dấu hiệu suy giảm, tai nạn và sự cố nghiêm trọng trong một số lĩnh vực liên tục xảy ra, đời sống 1 bộ phận nhân dân bị ảnh hưởng không nhỏ. Tình hình này đã đặt ra cho những người làm công tác văn phòng yêu cầu cần phải nắm bắt thông tin nhanh hơn, chính xác hơn nhằm phát huy vai trò là cơ quan tham mưu tổng hợp cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy địa phương trong giai đoạn mới.

Báo cáo tình hình hoạt động của Văn phòng Trung ương và các văn phòng tỉnh ủy, thành ủy từ tháng 1/2014 đến nay, lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng cho biết: Hệ thống văn phòng các cấp đã có nhiều cố gắng, phấn đấu vượt qua khó khăn, từng bước đáp ứng tốt yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy địa phương. Đặc biệt, công tác tham mưu, giúp việc cho cấp ủy đã hoàn thành chương trình công tác toàn khóa nhiệm kỳ 2010 - 2015 cũng như giải quyết những vấn đề mới nảy sinh. Thời gian qua, Văn phòng Trung ương cũng như văn phòng tỉnh, thành ủy đã từng bước triển khai Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng cũng như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các tỉnh, thành phố; tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Bên cạnh đó, chất lượng công tác tham mưu của văn phòng các tỉnh ủy, thành ủy ngày càng được nâng cao, đáp ứng tốt yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy. Nổi bật là xây dựng chương trình làm việc và tham mưu cho cấp ủy duy trì chế độ hội họp, đi cơ sở, tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trong chương trình, kế hoạch. Nhiều văn phòng tỉnh ủy, thành ủy đã tham mưu cho cấp ủy đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đổi mới, nâng cao tính chuyên nghiệp trong phục vụ các hội nghị cấp ủy; từng bước nâng cao chất lượng thẩm định các đề án, báo cáo về phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trong hơn 2 năm qua, Văn phòng Trung ương Đảng đã biên tập hàng nghìn sản phẩm thông tin phục vụ sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; đôn đốc các cấp ủy và tổ chức đảng trực thuộc thực hiện chế độ báo cáo theo quy định; đồng thời tổ chức tiếp nhận, xử lý văn bản theo quy trình. Đến nay, đã có 57 văn phòng tham mưu cho cấp ủy ban hành quy trình xử lý đơn, thư và quy chế, quy định tiếp công dân; các văn phòng tỉnh ủy, thành ủy đã tham mưu cho thường trực tỉnh ủy triển khai thực hiện Luật Lưu trữ, chủ động nghiên cứu, ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ văn thư, lưu trữ Đảng và tổ chức chính trị - xã hội…

Bên cạnh những kết quả đạt được, Văn phòng Trung ương Đảng và các văn phòng tỉnh ủy, thành ủy vẫn còn một số hạn chế. Trong đó, một số đề án, báo cáo trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy chưa theo chương trình đề ra và chất lượng chưa cao; việc văn bản hóa các quyết định, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy sau phiên họp còn chậm. Tình trạng chậm gửi báo cáo chưa được khắc phục, nhất là báo cáo về các vụ việc quan trọng, đột xuất xảy ra ở địa phương. Việc sử dụng, khai thác hệ thống công nghệ thông tin ở nhiều tỉnh ủy, thành ủy chưa hiệu quả; nhiều cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu trong khai thác và sử dụng công nghệ thông tin thực hiện nhiệm vụ được giao…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đánh giá cao chất lượng công tác của Văn phòng Trung ương Đảng nói riêng và văn phòng tỉnh ủy, thành ủy các địa phương nói chung. Đặc biệt, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đảng bộ các cấp, đội ngũ văn phòng đã hoàn thành hầu hết các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Trong 2 năm qua, Văn phòng Trung ương và các văn phòng tỉnh ủy, thành ủy đã tiếp tục phát huy truyền thống tuyệt đối trung thành, đoàn kết, sáng tạo, tận tụy, chu đáo, giữ vững nguyên tắc, thực hiện một khối lượng lớn công việc trong tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương Đảng mà trực tiếp là Bộ Chính trị và Ban Bí thư, Ban thường vụ các tỉnh, thành ủy. Cụ thể, văn phòng đã chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan nắm chắc tình hình trong và ngoài nước, tình hình hoạt động của Đảng ủy các cấp trực thuộc Trung ương, trực thụôc tỉnh, thành ủy, các Ban đảng, Ban cán sự đảng… từ đó có những đề xuất kịp thời với Trung ương cũng như các địa phương trên lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh… Đặc biệt, văn phòng đã chủ động tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các tỉnh, thành ủy tổ chức thành công Đại hội lần thứ XII của Đảng, Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Văn phòng Trung ương Đảng và văn phòng tỉnh ủy, thành ủy đã giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các tỉnh, thành ủy duy trì chế độ làm việc, chế độ hội nghị, công tác theo quy chế; tổ chức hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các tỉnh ủy, thành ủy bảo đảm khoa học, hợp lý, phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Công tác đôn đốc, kiểm tra theo dõi tổ chức các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng có nhiều đổi mới, trong đó các đề án, báo cáo trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư đều được Văn phòng Trung ương thẩm định với chất lượng tốt; hoạt động của văn phòng ngày càng thể hiện tính chuyên nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính… qua đó đáp ứng yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.

Đồng chí Đinh Thế Huynh dự Hội nghị toàn quốc công tác văn phòng tỉnh ủy, thành ủy - ảnh 2

Các đại biểu dự Hội nghị. (Ảnh: KS)

Ghi nhận những kết quả đạt được, đồng chí Đinh Thế Huynh cũng đề nghị Văn phòng Trung ương và văn phòng các tỉnh ủy, thành ủy cần nghiêm khắc làm rõ những hạn chế thời gian qua. Trong đó, công tác tham mưu giúp việc cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các tỉnh, thành ủy có lúc còn chưa đáp ứng yêu cầu và đòi hỏi của thực tiễn. Công tác theo dõi, đôn đốc, nhất là tình hình thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Đảng từ Trung ương đến cơ sở chưa kịp thời. Công tác thông tin tổng hợp, thông tin báo cáo còn chậm, nhiều sự việc quan trọng, phức tạp thiếu tính nhanh nhạy. Bên cạnh đó, trình độ chuyên môn và lề lối làm việc của một bộ phận cán bộ, công chức còn hạn chế, cách thức làm việc, tính chuyên nghiệp chưa cao, công tác lưu trữ còn bất cập…

Trước thực tế đó, đồng chí Thường trực Ban Bí thư đề nghị Văn phòng Trung ương và văn phòng các tỉnh, thành ủy cần quán triệt và bám sát chức năng nhiệm vụ hơn nữa để xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động cho cả nhiệm kỳ một cách khoa học, chất lượng. Văn phòng các cấp cần bám sát chương trình, kế hoạch làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, thành ủy; nắm chắc tình hình trong nước và thế giới để chủ động thực hiện công tác tham mưu, đề xuất chủ trương, giải pháp có tầm chiến lược trên các lĩnh vực theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đảng bộ các cấp và những vấn đề thực tiễn đặt ra.

Ngoài ra, Văn phòng Trung ương Đảng cũng như văn phòng các tỉnh, thành ủy cần tiếp tục bổ sung, hoàn thiện bộ máy hoạt động, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đổi mới lề lối làm việc một cách khoa học, hiệu quả… qua đó xứng đáng là cơ quan tham mưu đắc lực của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các tỉnh, thành ủy./.

Nguồn: dangcongsan.vn


Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại
PTI

Từ khóa tìm kiếm

Từ khóa tìm kiếm