Hỗ trợ kinh phí cho DN sử dụng lao động dân tộc thiểu số
Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định hỗ trợ kinh phí năm 2015 cho Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam và Tổng công ty Cà phê Việt Nam.
Thứ Tư, ngày 05/10/2016 - 09:37
Hỗ trợ kinh phí cho  DN sử dụng lao động dân tộc thiểu số - ảnh 1

Chính sách hỗ trợ nhằm phát triển nguồn nhân lực của các dân tộc thiểu số trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (Ảnh: ubdt.gov.vn)

Cụ thể, hỗ trợ 69.959.371.552 đồng, gồm 68.643.032.326 đồng cho Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam và 1.316.339.226 đồng cho Tổng công ty Cà phê Việt Nam từ nguồn chi sự nghiệp đảm bảo xã hội của ngân sách Trung ương năm 2016 để thực hiện Quyết định 42/2012/QĐ-TTg ngày 8/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi, vùng núi đặc biệt khó khăn.

Bộ Tài chính chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung và số liệu báo cáo. Việc quản lý và sử dụng số kinh phí bổ sung thực hiện theo quy định hiện hành.

Chính phủ

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại
PTI

Từ khóa tìm kiếm

Từ khóa tìm kiếm