Hội đồng Lý luận TW và Thành ủy TP.Hồ Chí Minh ký chương trình hợp tác
Tổ chức nghiên cứu khoa học về lý luận chính trị, tổng kết thực tiễn phát triển trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh nhằm tham mưu, tư vấn, phục vụ cho sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, góp phần cung cấp các cơ sở khoa học, thực tiễn cho việc hoạch định chính sách và công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư.


Thứ Ba, ngày 14/03/2017 - 22:20
Hội đồng Lý luận TW và Thành ủy TP.Hồ Chí Minh ký chương trình hợp tác - ảnh 1

Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Tất Thành Cang và giáo sư, tiến sỹ Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương ký kết Chương trình hợp tác giai đoạn 2017-2021. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Đây là một trong những nội dung hợp tác trọng tâm được ký kết giữa Hội đồng Lý luận Trung ương và Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2017-2021 vào chiều 14/3.

Theo chương trình hợp tác, hai bên cũng sẽ phối hợp trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của Thành phố Hồ Chí Minh. Phối hợp triển khai thực hiện các hoạt động đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trong nội bộ, chống “diễn biến hòa bình,” bạo loạn lật đổ, chống các âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ chế độ, bảo vệ Đảng, bảo vệ nhân dân, độc lập, chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước.

Cùng với đó, hai bên phối hợp tổ chức các hoạt động hội thảo, tọa đàm, báo cáo chuyên đề lý luận khoa học-thực tiễn mà hai bên quan tâm đồng thời thường xuyên chia sẻ, trao đổi thông tin, ấn phẩm và các tư liệu phục vụ việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước giao cho hai bên liên quan đến lý luận chính trị; trao đổi thông tin về những nghiên cứu mới trong và ngoài nước liên quan đến lý luận chính trị.

Phát biểu tại lễ lý kết, ông Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh kỳ vọng từ chương trình hợp tác này, Hội đồng Lý luận Trung ương sẽ giúp cho thành phố làm sáng tỏ thêm những vấn đề mới nảy sinh, thậm chí những vấn đề phức tạp, nhạy cảm; nâng cao năng lực hoạch định và thực thi chính sách; chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của thành phố; tham gia đấu tranh có hiệu quả và ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trong nội bộ, chống “diễn biến hòa bình,” thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.

Theo ông Đinh La Thăng, từ thực tiễn thành phố, Hội đồng cùng kiến nghị Trung ương tiếp tục hoàn thiện thể chế, hoàn thiện các chủ trương, chính sách, pháp luật mang tính đột phá để thành phố phát triển mạnh mẽ hơn, có điều kiện đóng góp và thể hiện trách nhiệm cao hơn của thành phố “cùng cả nước, vì cả nước” trong giai đoạn mới.

Nhấn mạnh vai trò quan trọng của Thành phố Hồ Chí Minh trong nhiều lĩnh vực, giáo sư-tiến sỹ Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cho biết việc ký kết hợp tác sẽ tạo điều kiện thuận lợi để Hội đồng có thể tiếp cận, khảo sát, nghiên cứu, tổng kết nhiều vấn đề từ thực tiễn để hoàn hiện các vấn đề lý luận. Thành phố Hồ Chí Minh là thành phố lớn, địa bàn lý tưởng để nghiên cứu, rút ra nhiều vấn đề chung của cả nước, đồng thời cũng góp phần hỗ trợ cho thành phố phát triển mạnh hơn.

Tại lễ ký kết, lãnh đạo Thành ủy và Hội đồng Lý luận Trung ương cũng đã cam kết triển khai ngay các chương trình, nội dung cụ thể, tham mưu xây dựng kế hoạch hợp tác chi tiết trong năm 2017 và hàng năm giữa hai bên để cụ thể hóa những công việc, nội dung thực hiện trong thực tế đảm bảo hiệu quả khả thi./. Tổ chức nghiên cứu khoa học về lý luận chính trị, tổng kết thực tiễn phát triển trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh nhằm tham mưu, tư vấn, phục vụ cho sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, góp phần cung cấp các cơ sở khoa học, thực tiễn cho việc hoạch định chính sách và công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư.

Đây là một trong những nội dung hợp tác trọng tâm được ký kết giữa Hội đồng Lý luận Trung ương và Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2017-2021 vào chiều 14/3.

Theo chương trình hợp tác, hai bên cũng sẽ phối hợp trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của Thành phố Hồ Chí Minh. Phối hợp triển khai thực hiện các hoạt động đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trong nội bộ, chống “diễn biến hòa bình,” bạo loạn lật đổ, chống các âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ chế độ, bảo vệ Đảng, bảo vệ nhân dân, độc lập, chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước.

Cùng với đó, hai bên phối hợp tổ chức các hoạt động hội thảo, tọa đàm, báo cáo chuyên đề lý luận khoa học-thực tiễn mà hai bên quan tâm đồng thời thường xuyên chia sẻ, trao đổi thông tin, ấn phẩm và các tư liệu phục vụ việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước giao cho hai bên liên quan đến lý luận chính trị; trao đổi thông tin về những nghiên cứu mới trong và ngoài nước liên quan đến lý luận chính trị.

Phát biểu tại lễ lý kết, ông Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh kỳ vọng từ chương trình hợp tác này, Hội đồng Lý luận Trung ương sẽ giúp cho thành phố làm sáng tỏ thêm những vấn đề mới nảy sinh, thậm chí những vấn đề phức tạp, nhạy cảm; nâng cao năng lực hoạch định và thực thi chính sách; chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của thành phố; tham gia đấu tranh có hiệu quả và ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trong nội bộ, chống “diễn biến hòa bình,” thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.

Theo ông Đinh La Thăng, từ thực tiễn thành phố, Hội đồng cùng kiến nghị Trung ương tiếp tục hoàn thiện thể chế, hoàn thiện các chủ trương, chính sách, pháp luật mang tính đột phá để thành phố phát triển mạnh mẽ hơn, có điều kiện đóng góp và thể hiện trách nhiệm cao hơn của thành phố “cùng cả nước, vì cả nước” trong giai đoạn mới.

Nhấn mạnh vai trò quan trọng của Thành phố Hồ Chí Minh trong nhiều lĩnh vực, giáo sư-tiến sỹ Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cho biết việc ký kết hợp tác sẽ tạo điều kiện thuận lợi để Hội đồng có thể tiếp cận, khảo sát, nghiên cứu, tổng kết nhiều vấn đề từ thực tiễn để hoàn hiện các vấn đề lý luận. Thành phố Hồ Chí Minh là thành phố lớn, địa bàn lý tưởng để nghiên cứu, rút ra nhiều vấn đề chung của cả nước, đồng thời cũng góp phần hỗ trợ cho thành phố phát triển mạnh hơn.

Tại lễ ký kết, lãnh đạo Thành ủy và Hội đồng Lý luận Trung ương cũng đã cam kết triển khai ngay các chương trình, nội dung cụ thể, tham mưu xây dựng kế hoạch hợp tác chi tiết trong năm 2017 và hàng năm giữa hai bên để cụ thể hóa những công việc, nội dung thực hiện trong thực tế đảm bảo hiệu quả khả thi./.

 

 

Theo TTXVN

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại