Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVI
Hội nghị thảo luận, cho ý kiến vào nội dung hết sức quan trọng, mang tính tổng kết hoạt động của Đảng bộ Thành phố trong một năm qua.
Thứ Năm, ngày 05/01/2017 - 16:11
Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVI - ảnh 1

Hội nghị lần thứ 7, BCH Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVI.

Sáng 5/1, Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVI tổ chức Hội nghị lần thứ 7 với nội dung trọng tâm tổng kết công tác xây dựng Đảng, kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo năm 2016, gắn với kiểm điểm thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.

Hội nghị thảo luận, cho ý kiến vào nội dung hết sức quan trọng, mang tính tổng kết hoạt động của Đảng bộ Thành phố trong một năm qua. Các ý kiến phát biểu thể hiện sự đồng tình và nhất trí cao với dự thảo các báo cáo tổng kết, kế hoạch. Đồng thời, đóng góp nhiều ý kiến phân tích về những kết quả đạt được, thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, rút ra những kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp thực hiện trong năm 2017.

Hội nghị nhất trí, với tinh thần đoàn kết, quyết tâm, Đảng bộ Thành phố đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2016 đạt những kết quả tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực. Kinh tế Thủ đô vượt qua khó khăn, phục hồi và có mức tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng dịch vụ, du lịch, thu ngân sách nhà nước đạt và vượt so dự toán kế hoạch. Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI, thu hút đầu tư nước ngoài, số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng cao,...

Công tác quy hoạch có nhiều đổi mới, tăng cường áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn quản lý đô thị theo hướng hiện đại, hướng đến thành phố thông minh. Sự nghiệp văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển. Công tác xây dựng nông thôn mới được chỉ đạo quyết liệt, có thêm 1 huyện và 54 xã đang xét đạt chuẩn nông thôn mới, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điền đổi thửa cơ bản hoàn thành. Kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường; cải cách hành chính bước đầu đạt kết quả tốt, đổi mới trong phân công nhiệm vụ theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ hiệu quả”: 54% DN đăng ký thành lập qua mạng, bắt đầu đưa các dịch vụ công cấp độ 3, 4 tại xã, phường. An ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, bảo đảm tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm.

Quán triệt xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 11) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Thành ủy đã tích cực đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, phát huy dân chủ; chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm; chăm lo công tác xây dựng Đảng; nâng cao hiệu quả, hiệu lực của chính quyền, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Thành phố.

Với đội ngũ lãnh đạo mới, đầy tâm huyết, năng động, sáng tạo; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; Ban Thường vụ Thành ủy đã phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng; dũng cảm nhìn thẳng vào hạn chế, yếu kém; lựa chọn đúng và chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả những vấn đề mang tính đột phá của Thành phố; đề cao tự phê bình và phê bình; tăng cường đôn đốc, kiểm tra. Trong công tác lãnh đạo, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ; xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, những việc lớn, việc khó, việc đột xuất phát sinh để tập trung chỉ đạo. Sớm chỉ đạo tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố; xây dựng và ban hành kịp thời 8 chương trình công tác của Thành ủy, 2 nghị quyết chuyên đề, xây dựng quy chế làm việc, quy trình công tác. Khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hội nghị cũng thẳng thắn chỉ rõ, đóng góp giải pháp về những việc chưa làm được, một số hạn chế, tồn tại trong công tác như tình hình sản xuất, kinh doanh còn khó khăn; vi phạm trật tự xây dựng, quản lý đất đai, ùn tắc giao thông, phòng cháy chữa cháy, ô nhiễm môi trường còn diễn biến phức tạp; an toàn thực phẩm chưa được quản lý chặt chẽ; văn hóa ứng xử của một số cán bộ công chức còn yếu kém; Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, nề nếp, chất lượng sinh hoạt đảng của một số tổ chức đảng, đảng viên còn hạn chế; Một số cấp ủy còn biểu hiện thiếu quyết liệt, sát sao; tổ chức thực hiện thiếu chủ động, sáng tạo, chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đề ra./.

 

Theo VOV

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại

Từ khóa tìm kiếm

Từ khóa tìm kiếm