Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Văn phòng Quốc hội
Sáng 12/1, Văn phòng Quốc hội đã tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017.

Thứ Năm, ngày 12/01/2017 - 16:35
Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Văn phòng Quốc hội - ảnh 1

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ghi nhận và biểu dương những kết quả công tác mà Văn phòng Quốc hội đã đạt được trong năm 2016 vừa qua.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh năm 2016 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng, là năm diễn ra Đại hội Đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XII; kỷ niệm 70 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam; tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

2016 cũng là năm đầu của nhiệm kỳ, cả nước khẩn trương bắt tay vào triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020.

Tình hình kinh tế-xã hội đạt nhiều thành tựu quan trọng, kinh tế vĩ mô ổn định; quốc phòng, an ninh, chủ quyền quốc gia được giữ vững; an sinh và phúc lợi xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện; vị thế của đất nước trên trường quốc tế được nâng cao. Tuy nhiên, năm 2016 vừa qua đất nước cũng còn không ít khó khăn, thách thức. Thiên tai, bão lũ xảy ra nghiêm trọng. Đời sống của một bộ phận người dân còn rất khó khăn vất vả.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ là năm chuyển tiếp giữa hai nhiệm kỳ, cùng với các cơ quan trong bộ máy nhà nước, Quốc hội khóa XIII đã tiến hành tổng kết nhiệm kỳ, rút ra nhiều bài học kinh nghiệm sâu sắc, là cơ sở cho Quốc hội khóa XIV kế thừa, tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của cử tri và nhân dân cả nước. Với ba kỳ họp Quốc hội trong năm 2016, Quốc hội khóa XIII và khóa XIV đã dành nhiều tâm huyết, trí tuệ, thảo luận tập trung, dân chủ, hoàn thành một khối lượng công việc rất lớn.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh có được những kết quả đó là sự nỗ lực, đoàn kết, quyết tâm đổi mới của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, sự ủng hộ, phối hợp hiệu quả của Chính phủ, các cơ quan hữu quan. Đặc biệt, trong thành công đó có sự đóng góp rất lớn của Văn phòng Quốc hội - cơ quan tham mưu, giúp việc của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị là tiếp tục triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Hiến pháp năm 2013. Để hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch đề ra, Quốc hội cần hoàn thành tốt vai trò của mình trên cả ba chức năng: lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Dự kiến, trong năm 2017, Quốc hội sẽ thông qua 24 dự án luật, cho ý kiến 14 dự án luật; tiến hành giám sát tối cao chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2016” và “việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2016;” xem xét, quyết định nhiều chính sách quan trọng. Khối lượng công việc của Quốc hội là rất lớn. Theo đó, công việc của Văn phòng Quốc hội cũng sẽ tăng lên nhiều, yêu cầu về chất lượng tham mưu ngày càng cao.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Văn phòng Quốc hội cần nâng cao vai trò, trách nhiệm, khắc phục những tồn tại, hạn chế, năng động, sáng tạo, tiếp tục đổi mới để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. Trước hết, cần tập trung làm tốt các nhiệm vụ chủ yếu sau:

Văn phòng Quốc hội cần tiếp tục tổ chức tốt công tác tham mưu, phục vụ Quốc hội thực hiện chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, chương trình hoạt động giám sát năm 2017 đã được Quốc hội thông qua, quyết định các vấn đề quan trọng và triển khai chương trình hoạt động đối ngoại đảm bảo chất lượng, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả; tham mưu, phục vụ tổ chức thành công kỳ họp của Ủy ban thường vụ Quốc hội và các hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách năm 2017.

Văn phòng Quốc hội tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về các hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào công tác chỉ đạo, điều hành công việc và nghiên cứu, tham mưu, phục vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội.

Văn phòng Quốc hội cần thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan hữu quan cũng như công tác hành chính, tổng hợp, lễ tân, tài chính, hậu cần, cơ sở vật chất-kỹ thuật, bảo vệ, bảo đảm phục vụ hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội cũng nêu rõ Văn phòng Quốc hội phối hợp với Đảng ủy, các tổ chức đoàn thể trong cơ quan tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Văn phòng Quốc hội cần tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nhất là sau khi tiếp nhận công chức, người lao động 63 Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố về trực thuộc Văn phòng Quốc hội. Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nghiên cứu những kiến nghị, đề xuất hợp lý của cán bộ, công chức các Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội có hướng giải quyết và báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội nếu vượt thẩm quyền của Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh bộ máy giúp việc của Văn phòng Quốc hội phải tinh, gọn, vững về chuyên môn, trong sáng về đạo đức. Văn phòng cũng cần làm tốt công tác tuyển dụng, đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm, bồi dưỡng, đào tạo nâng cao phẩm chất, năng lực, đạo đức công vụ và có chính sách phù hợp để xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu thực tiễn ngày càng cao; quan tâm hơn nữa tới đời sống vật chất, tinh thần của người lao động.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Quốc hội phải không ngừng rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị vững vàng, chủ động, nhạy bén trước diễn biến của thực tiễn, xây dựng được phương án làm việc khoa học, chuyên nghiệp, tham mưu tích cực đúng trọng tâm, trọng điểm và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Thay mặt lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc phát biểu tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; đồng thời nhấn mạnh Văn phòng Quốc hội sẽ tập trung triển khai cụ thể trong nhiệm vụ công tác năm 2017 nhằm góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội, xứng đáng là cơ quan tham mưu, giúp việc tin cậy của Quốc hội.

Nhân dịp này, nhằm ghi nhận những cố gắng, sáng tạo, nỗ lực của Văn phòng Quốc hội trong năm 2016 vừa qua, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng tập thể Văn phòng Quốc hội; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng và Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đã trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng một số cá nhân, tập thể thuộc Văn phòng Quốc hội./.

 

Theo TTXVN

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại

Từ khóa tìm kiếm

Từ khóa tìm kiếm