Mặt trận là trung tâm xây dựng trụ cột đại đoàn kết
Những năm qua, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, mở rộng, tăng cường và phát huy khối đại đoàn kết (ĐĐK) toàn dân tộc, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế-xã hội, phát huy mọi nguồn lực đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; động viên nhân dân giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; giám sát và phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh...
Thứ Ba, ngày 03/01/2017 - 10:58
Mặt trận là trung tâm xây dựng trụ cột đại đoàn kết - ảnh 1

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân

Để tiếp tục khẳng định, MTTQ là trung tâm xây dựng trụ cột ĐĐK toàn dân tộc, phóng viên Báo Quân đội nhân dân có cuộc phỏng vấn đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Phóng viên (PV): Xin đồng chí cho biết những thành tựu của MTTQ đã góp phần vào nhiệm vụ xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc trong năm 2016?

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân: Thực ra, đánh giá MTTQ đã làm được gì trong năm 2016, tốt nhất để nhân dân đánh giá. Còn về hoạt động thực tiễn, chúng tôi nhận thấy rằng, Mặt trận đã thực sự là trung tâm xây dựng khối ĐĐK trong sự nghiệp phát triển của nước ta ở giai đoạn hiện nay. Chúng ta có 3 trụ cột để xây dựng khối ĐĐK: Thứ nhất, bất cứ người Việt Nam nào yêu Tổ quốc và thương người đều có thể ngồi cùng nói chuyện với nhau, đây là cái gốc xuyên suốt. Thứ hai, làm thế nào để nhân dân hiểu được đường lối phát triển đất nước, đồng tình với sự phát triển và quyết tâm góp sức làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, đủ sức lãnh đạo đất nước. Thứ ba, chúng ta làm thế nào phát huy được sáng kiến cũng như quyết tâm của các tầng lớp nhân dân vào việc cải thiện đời sống, phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc... Ba trụ cột trên được MTTQ và các tổ chức thành viên thực hiện rất tốt trong thời gian qua.

PV: Vậy, những hoạt động nổi bật nào phản ánh sự nỗ lực xây dựng khối ĐĐK toàn dân tộc của MTTQ các cấp, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân: Hoạt động lớn đầu tiên và cũng là thách thức, đó là Mặt trận đã động viên các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Với sức mạnh toàn dân, cùng với sự phát huy dân chủ, trí tuệ, đoàn kết, đổi mới, chúng ta đã có một cuộc bầu cử thành công, góp phần vào công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Nhà nước “của dân, do dân và vì dân”, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Sự kiện chính trị thứ hai mà Mặt trận triển khai trong năm vừa qua là từ kinh nghiệm 15 năm thực hiện các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Ngày vì người nghèo”, chúng ta thảo luận và hình thành một đề án, một cuộc vận động cho giai đoạn mới, đó là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đây là sự kế thừa những thành tựu và bước điều chỉnh cho phù hợp; là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Tuy cơ sở đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh là ở cấp xã, cấp phường, cấp huyện, cấp quận, nhưng nó lại dựa trên cấp khu dân cư lâu nay Mặt trận đã làm. Vì vậy, muốn xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh không thể khu dân cư không mới, khu dân cư không tốt. Nên đặc thù của hoạt động này chính là chúng ta kết hợp được kinh nghiệm, mô hình với tầm cao mới.

Mặt trận là trung tâm xây dựng trụ cột đại đoàn kết - ảnh 2

 Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia ủng hộ đồng bào miền Trung. Ảnh: THẢO NGUYÊN 

Một vấn đề nữa cho thấy: Năm 2016 là năm mà thiên tai, bão lũ, dịch bệnh... diễn biến hết sức phức tạp, rồi sự cố môi trường miền Trung. Đầu năm thì rét ở miền Bắc, giữa năm ảnh hưởng tai nạn môi trường biển ở miền Trung, sau đó hạn hán ở Tây Nguyên, Nam Trung Bộ và Tây Nam Bộ, cuối năm thì lũ lụt ở Trung Bộ... Trong bối cảnh đó, Mặt trận các cấp cũng như các tổ chức khác đã phản ứng rất kịp thời. Khi sự cố môi trường miền Trung xảy ra, Mặt trận cùng với 7 tổ chức ký chương trình phối hợp vận động, cứu trợ đồng bào... Chúng tôi khảo sát, đánh giá, có gần nửa triệu hộ dân bị ảnh hưởng, vì thế mục tiêu đặt ra là phấn đấu ít nhất 10% số hộ được hỗ trợ. Ban đầu đặt ra chỉ tiêu là 45.000 hộ được hỗ trợ và phấn đấu trong hai tháng phải vận động khoảng 80 tỷ đồng để hỗ trợ nhân dân. Tuy nhiên, với sự vào cuộc quyết liệt, công tác vận động hỗ trợ đạt được những kết quả rất tốt. Qua tổng kết, không phải 45.000 hộ mà 1.193.000 hộ được hỗ trợ, gấp nhiều lần so với dự kiến ban đầu và số tiền không phải 80 tỷ đồng mà là 204 tỷ đồng. Chứng tỏ, hoạt động phối hợp giữa Mặt trận và 7 tổ chức đã dựa được vào lòng dân nên kết quả đem lại rất tốt đẹp. Hiện tại, Mặt trận đang kêu gọi ủng hộ đồng bào Trung Bộ, Tây Nguyên bị lũ lụt.

PV: Thưa đồng chí, việc giám sát, phản biện và tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng hệ thống chính quyền kết quả đạt được như thế nào?

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân: Năm 2016, Mặt trận tiếp tục triển khai nhiều nội dung giám sát, như: Giám sát sự tuân thủ pháp luật cung ứng đầu vào nông nghiệp, đóng bảo hiểm xã hội trong các doanh nghiệp, khắc phục tình trạng trốn nợ bảo hiểm xã hội; giám sát hoạt động các sở y tế; giám sát về giải quyết khiếu nại tố cáo gắn với tư vấn cho người khiếu nại, tố cáo; giám sát thực hiện Luật Khoa học công nghệ... Đặc biệt, Mặt trận đã triển khai một giám sát mới bắt đầu từ Chương trình phối hợp 90 với Chính phủ về vận động nhân dân giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm. Đây là vấn đề rất lớn phải chuẩn bị trong một quá trình dài. Năm vừa qua, chúng ta khởi động hoàn chỉnh hệ thống văn bản pháp luật để muốn sản xuất an toàn thì biết cách sản xuất an toàn, muốn đo thế nào an toàn phải có tiêu chí và các thông tin để đo. Bên cạnh đó, Mặt trận cũng tiến hành khảo sát, đánh giá sự hài lòng của người dân. Qua báo cáo của 63 tỉnh, thành phố, đến giữa tháng 12-2016, các địa phương trên cả nước đã triển khai giám sát, phản biện. Đây là kết quả rất đáng mừng, vì giám sát hiện nay chưa có luật, chỉ có quyết định của Bộ Chính trị, của Trung ương Đảng, còn Luật MTTQ thì nói một số nhiệm vụ nhưng không có văn bản dưới luật về hoạt động giám sát của MTTQ. Thông qua thực tiễn có sự ủng hộ của Chính phủ, đến nay chúng ta đã triển khai ở 100% các tỉnh, huyện và hầu hết các xã có sự giám sát, phản biện. Chúng tôi cho rằng, đây là kết quả rất đáng trân trọng vì có giám sát, phản biện, người dân yên tâm, thấy được chính quyền thực sự vì dân và ngược lại nhân dân có tiếng nói, góp phần giúp chính quyền ngày càng vững mạnh thêm.

PV: Thưa đồng chí, năm 2017, MTTQ sẽ có nội dung nào để thúc đẩy hơn nữa khối ĐĐKtoàn dân tộc cùng cả nước phát triển kinh tế-xã hội mạnh mẽ hơn?

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân: Sứ mệnh của Mặt trận là trên trục ĐĐK, trên đồng thuận vì nước, vì dân, đồng hành và tin tưởng vào đường lối của Đảng, đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, phát huy sáng tạo, chủ động của nhân dân hoàn thành sứ mệnh ĐĐK. Chương trình có nhiều nội dung, nhưng nói gọn lại: Mặt trận tiếp tục phát huy những mô hình, phương thức đã làm trong thời gian qua, đặt mạnh yêu cầu chủ động, đổi mới của Mặt trận và các tổ chức thành viên, bám sát Nghị quyết Đại hội XII của Đảng để tập hợp và phát huy sức mạnh của ĐĐK toàn dân tộc. Mặt trận cũng như các tổ chức lắng nghe nhân dân và chịu sự giám sát, đánh giá của nhân dân. 

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

 

 

 

Theo Báo QĐND

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại
PTI

Từ khóa tìm kiếm

Từ khóa tìm kiếm