Míttinh trọng thể kỷ niệm 65 năm ngày Quốc khánh
Thứ Tư, ngày 01/09/2010 - 21:34

Sáng 1/9, Lễ míttinh kỷ niệm 65 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đã diễn ra trọng thể tại Hà Nội.

Dự lễ kỷ niệm có Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, cùng nhiều nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đại diện các đoàn ngoại giao và tổ chức quốc tế tại Hà Nội và  các tầng lớp nhân dân Thủ đô.

Đọc diễn văn tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nêu rõ cách đây tròn 65 năm, ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập trịnh trọng tuyên bố với toàn thể quốc dân và thế giới sự ra đời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam). Đây là thành quả vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám và ngày 2/9/1945 trở thành mốc lịch sử trọng đại của đất nước, mở ra trang sử mới vô cùng rạng rỡ trong quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch nước nhấn mạnh Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là thắng lợi của trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần đấu tranh quật cường của toàn thể dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh; là sự lựa chọn của chính nhân dân Việt Nam, của lịch sử dân tộc Việt Nam qua nhiều thập kỷ khảo nghiệm, tìm tòi con đường cứu nước; là kết quả tổng hợp của các phong trào cách mạng liên tục diễn ra trong 15 năm sau Ngày thành lập Đảng và để lại nhiều bài học lịch sử vô cùng quý giá cho cách mạng Việt Nam.

Đó là bài học về nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội; bài học về sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, sức mạnh của Đảng chính là từ sự gắn bó máu thịt với nhân dân; bài học về không ngừng củng cố, tăng cường đoàn kết - đoàn kết toàn Đảng, đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế; bài học về sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng - nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Những bài học đó luôn được phát huy, nhất là trong những bước ngoặt của lịch sử dân tộc.

Chủ tịch nước nêu rõ công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo từ Đại hội lần thứ VI (1986) đã đáp ứng đòi hỏi cấp bách của đất nước. Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã không ngừng nỗ lực, tích cực, chủ động tìm tòi, khám phá và sáng tạo. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội được thông qua tại Đại hội VII (1991) của Đảng là bước phát triển nhận thức rất quan trọng trong tiến trình đổi mới đất nước.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khẳng định: "Những thành tựu to lớn đã đạt được từ ngày thành lập nước đến nay chứng tỏ sự trưởng thành về mọi mặt của Đảng, Nhà nước và toàn thể dân tộc Việt Nam. Chúng ta vô cùng tự hào về Đảng ta, Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, rèn luyện - đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiền phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đã lãnh đạo sự nghiệp cách mạng Việt Nam vượt qua mọi chông gai, hiểm trở để cập bến bờ vinh quang."

Nêu rõ những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức của đất nước trong những năm tới, Chủ tịch nước nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đặc biệt coi trọng phát huy quyền làm chủ của nhân dân đồng thời bảo đảm trật tự, kỷ cương xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và cải cách tư pháp một cách triệt để, toàn diện. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước, không ngừng đổi mới tổ chức và phương thức lãnh đạo của Đảng trên các lĩnh vực. Xây dựng Đảng thật sự trong sạch vững mạnh và Nhà nước Việt Nam thật sự trở thành Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Trước bối cảnh quốc tế phức tạp, đầy biến động hiện nay, tiếp tục con đường của Cách mạng Tháng Tám chính là bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Vận dụng bài học của Cách mạng Tháng Tám về phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh của thời đại trong công cuộc đổi mới, Việt Nam cần chủ động hơn nữa trong triển khai đường lối đối ngoại rộng mở, độc lập, tự chủ, giữ vững hòa bình, ổn định, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch nước kêu gọi đồng bào và chiến sỹ cả nước, kiều bào ở nước ngoài hãy đồng tâm, hiệp lực đẩy mạnh toàn diện và sâu rộng sự nghiệp đổi mới đất nước.

Nhân kỷ niệm Quốc khánh, sáng 1/9, đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc đã đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; và đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ./.

Theo TTXVN
 

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại