Phó Thủ tướng: Bộ Nội vụ phải tập trung cải cách hành chính
Thứ Hai, ngày 06/06/2016 - 16:12

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị thời gian tới Bộ Nội vụ tập trung cải cách hành chính, cải cách thể chế, xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức.

Sáng 6/6, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã làm việc với Bộ Nội vụ.

Báo cáo với Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn cho biết: 5 tháng đầu năm 2016, Bộ Nội vụ tập trung triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm như: Chính phủ điện tử, tinh giản biên chế, tiếp tục cải cách chế độ công vụ, công chức; cải cách thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế 1 cửa, cơ chế một cửa liên thông. Tiếp tục sửa đổi, hoàn thiện văn bản phục vụ cho tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức.

Phó Thủ tướng: Bộ Nội vụ phải tập trung cải cách hành chính - ảnh 1

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình làm việc với Bộ Nội vụ

Đến nay đã hoàn thành việc thẩm định và phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính nhà nước của 63 tỉnh thành phố và 13 Bộ, ngành Trung ương. Tính đến hết tháng 5, Bộ Nội vụ đã ban hành 86 tiêu chuẩn ngạch công chức và 118 tiêu chuẩn chức danh viên chức.

5 tháng qua, Bộ Nội vụ đã làm tốt nhiệm vụ giúp Chính phủ và Hội đồng bầu cử Quốc gia tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Đặc biệt đã giúp Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành 2 Nghị quyết về chế độ chính sách và điều kiện đảm bảo hoạt động của Hội đồng nhân dân; về tiêu chuẩn và phân loại đơn vị hành chính.

Công tác cải cách hành chính được quan tâm, đổi mới; Bộ Nội vụ tập trung triển khai kế hoạch tinh giảm biên chế theo đúng tinh thần Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị. Kịp thời phát hiện những trường hợp tinh giảm biên chế không đúng đối tượng; Việc triển khai thực hiện xác định Chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người dân, Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, ngành, địa phương đã tạo nhiều chuyển biến…

Ông Phạm Minh Hùng, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính cho rằng: “Một số bộ như Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và đào tạo cũng được Chính phủ giao nhiệm vụ đánh giá mức độ hài lòng của người dân đối với cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực y tế, giáo dục. Đây là 2 lĩnh vực có ảnh hưởng lớn đến đời sống và chất lượng nguồn nhân lực sau này. Đây là 2 chỉ số kiên quyết thực hiện đổi mới phương thức quản lý công tác cải cách hành chính. Làm sao có định lượng, có kết quả, có kiểm soát đầu ra. Đây là cái mới trong cải cách hành chính giai đoạn vừa qua”.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cho rằng: Công tác cải cách hành chính là 1 trong 3 giải pháp đột phá, mặc dù có nhiều cố gắng  nhưng nhìn chung còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu chung để thực sự là 1 trong 3 giải pháp đột phá tạo chuyển biến xã hội, đảm bảo bền vững. Việc xây dựng văn bản, đề án còn chậm, chất lượng chưa cao. Công tác thanh tra, chưa kịp thời phát hiện những hạn chế của chính sách…

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị Bộ Nội vụ đặc biệt coi trọng cải cách hành chính để xây dựng nhà nước pháp quyền phục vụ nhân dân, của dân, do dân, vì dân: “Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2 (2016-2020) đã được Chính phủ phê duyệt. Thời gian tới Bộ Nội vụ tập trung cải cách hành chính, cải cách thể chế, xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, viên chức; chú trọng cải cách tiền lương, nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính và dịch vụ công.  Bộ Nội vụ cần tiếp tục phát huy, ngoài lĩnh vực phụ trách cần đôn đốc các cơ quan thực hiện trong lĩnh vực trọng tậm trên”.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị Bộ Nội vụ tiếp tục triển khai cơ chế 1 cửa, 1 cửa liên thông; trong đó nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, từ khâu khởi nghiệp, đăng ký kinh doanh…xóa bỏ những thủ tục rườm rà ./.

Nguồn: VOV

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại
PTI

Từ khóa tìm kiếm

Từ khóa tìm kiếm