Sách Xanh Ngoại giao Việt Nam 2015 nêu bật những nội dung cốt yếu mới về đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng lần thứ XII
Năm nay, Bộ Ngoại giao xuất bản cuốn “Sách Xanh Ngoại giao Việt Nam 2015” sau khi kết thúc thành công Đại hội Đảng lần thứ XII. Vì vậy, cuốn sách không chỉ điểm lại công tác đối ngoại của Việt Nam trong năm 2015, mà còn nhìn lại cả hành trình 5 năm vừa qua, đồng thời nêu bật những nội dung cốt yếu mới về đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng lần thứ XII.
Thứ Năm, ngày 22/09/2016 - 18:44
Sách Xanh Ngoại giao Việt Nam 2015 nêu bật những nội dung cốt yếu mới về đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng lần thứ XII - ảnh 1

Sách Xanh Ngoại giao Việt Nam 2015

Cụ thể, cuốn sách gồm 6 chương như sau:

1. Chương Một có hai phần (I) Tình hình thế giới và khu vực năm 2015 và (II) Chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Phần tình hình nêu khái quát bức tranh kinh tế và thương mại thế giới; những nét nổi lên của tình hình chính trị và an ninh khu vực Châu Á- Thái Bình Dương, Châu Âu, Châu Phi, Trung Đông, Mỹ Latinh. Phần này chủ yếu chỉ ra bối cảnh quốc tế, những yếu tố bên ngoài tác động đến môi trường an ninh và phát triển, tạo ra cơ hội cũng như thách thức đối với họat động đối ngoại của Việt Nam.

Phần (II) khái quát chủ trương chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Do nét đặc thù của năm 2015, trong phần này nêu tổng quan mục tiêu, nhiệm vụ, các nguyên tắc và phương châm đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng lần thứ XI và những định hướng lớn cho công tác đối ngoại giai đoạn 2011-2015. Tiếp đó là những định hướng lớn của công tác đối ngoại năm 2015 và để kết lại chương này, có đánh giá khái quát những thành tựu quan trọng đã đạt được trong lĩnh vực đối ngoại.

2. Chương Hai điểm lại những hoạt động ngoại giao song phương nổi bật trong năm qua. Trong đó, phần (I) giành cho quan hệ với các nước láng giềng. Tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào. Thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Campuchia từng bước đi vào chiều sâu. Cơ bản duy trì cục diện ổn định, tạo bước phát triển tích cực, hợp tác thực chất với Trung Quốc. Phối hợp chặt chẽ với các nước ASEAN, tăng cường đoàn kết, hợp tác, xây dựng Cộng đồng ASEAN; duy trì vai trò trung tâm của ASEAN trong các cấu trúc khu vực; thúc đẩy quan hệ song phương với các nước thành viên phát triển tốt đẹp.

Phần (II) được dành cho một cột riêng, đề cập đến một trong những thành tựu đối ngoại nổi bật trong 5 năm qua là việc hoàn thành xây dựng khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược với 15 nước và đối tác toàn diện với 10 nước. Các đối tác đó là các nước lớn, gồm cả các nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, và các nước có ảnh hưởng quan trọng ở khu vực và trên thế giới. 

Phần (III) điểm lại những hoạt động nhằm tăng cường quan hệ với các đối tác khác. Ở khu vực Châu Á, quan hệ hợp tác với Ấn Độ được tăng cường trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, ODA, du lịch, lao động. Với Nhật Bản, quan hệ đạt được nhiều kết quả tích cực, thực chất. Ở khu vực Châu Âu, quan hệ với Liên bang Nga ngày càng phát triển sâu sắc hơn với nội dung hợp tác phong phú cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. Khuôn khổ hợp tác mới với  EU, quan hệ với Đức, Anh, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Hà Lan, Đan Mạch được triển khai tích cực trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại; hỗ trợ phát triển, cải cách thể chế, pháp luật, biến đổi khí hậu. Với các nước Trung Đông Âu, SNG quan hệ hữu nghị truyền thống tiếp tục phát triển tốt đẹp. Ở khu vực Châu Mỹ, quan hệ với Hoa Kỳ có nhiều bước phát triển quan trọng; quan hệ với Canada, các nước Mỹ Latinh phát triển thuận lợi. Ở các khu vực Nam Á, Tây Á, Châu Phi, Châu Đại Dương quan hệ ngày càng được tăng cường.

3. Chương Ba giới thiệu về hoạt động ngoại giao đa phương. Trong năm 2014 và 2015, chủ đề của hoạt động ngoại giao được xác định là “Ngoại giao đa phương – chủ động, tích cực hội nhập quốc tế” và đây là điểm nhấn của cuốn sách. Ngay ở cuối Chương Một có dành riêng một cột tóm tắt những thành tựu quan trọng đạt được những năm qua, đưa ngoại giao đa phương lên một tầm cao mới. Phần đầu của Chương Ba đề cập vai trò quan trọng của ngoại giao đa phương trong quan hệ quốc tế thời đại ngày nay; bước chuyển quan trọng về tư duy của Đại hội XI về hội nhập quốc tế và chủ trương của Việt Nam trong triển khai đường lối hội nhập quốc tế trong năm 2015.

Tiếp đó, phần (I) trình bày những hoạt động ngoại giao tại LHQ: hoàn thành tốt vai trò thành viên tích cực tại các diễn đàn quan trọng; chủ động đóng góp vào việc xây dựng các quy tắc, luật lệ quốc tế và các vấn đề quan tâm chung của cộng đồng quốc tế; làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam – Liên hợp quốc.

Chương Ba dành riêng phần (II) nói về hoạt động tại ASEAN. Việc tham gia hợp tác toàn diện và sâu rộng hơn với nhiều đóng góp vào công việc chung của Hiệp hội; nổi lên là việc xây dựng Cộng đồng ASEAN. Tại các cơ chế khu vực khác (phần III), Việt Nam đã tích cực tham gia và đóng góp có trách nhiệm tại các diễn đàn khu vực và tiểu vùng như APEC, ASEM, Diễn đàn hợp tác Đông Á-Mỹ Latinh, các cơ chế hợp tác tiểu vùng Mê Công và giữa Mê Công với các đối tác, trong đó việc chuẩn bị cho APEC 2017 là một nội dung ưu tiên.

Phần (IV) đề cập hợp tác quốc tế và đấu tranh trong lĩnh vực dân chủ, nhân quyền; vai trò Việt Nam là thành viên tích cực, chủ động và có trách nhiệm của Hội đồng Nhân quyền; thúc đẩy những nội dung ưu tiên để đảm bảo quyền của những nhóm dễ bị tổn thương; đối thoại thẳng thắn và trực tiếp về vấn đề quyền con người với nhiều nước.

4. Chương Bốn “Ngoại giao phục vụ sự phát triển và bảo vệ Tổ quốc” có 4 phần. Phần (I) về Ngoại giao kinh tế, nêu rõ công tác đối ngoại đóng góp vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội: thu hút vốn đầu tư FDI, vận động các nước công nhận quy chế thị trường của Việt Nam, đàm phán FTA, xúc tiến hoạt động thương mại, đầu tư, du lịch; đẩy mạnh công tác nghiên cứu kinh tế thế giới phục vụ tham mưu cho Chính phủ và các Bộ, ngành.

Phần (II) về Ngoại giao văn hóa giới thiệu các hoạt động (a) ở ngoài nước nhằm tôn vinh danh hiệu “Anh hùng giải phóng dân tộc” và “Nhà văn hóa kiệt xuất” mà UNESCO công nhận đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh; hoạt động tại các diễn đàn đa phương, vận động công nhận danh hiệu quốc tế đối với các di sản của Việt Nam và (b) ở trong nước tổ chức nhiều lễ hội, sự kiện văn hóa lớn và thường kỳ với các hình thức phong phú, đa dạng.

Phần Công tác thông tin đối ngoại nêu rõ việc gắn kết được thông tin đối ngoại với đối nội. Đưa thông tin Việt Nam ra nước ngoài chính xác, kịp thời. Tiếp nhận thông tin nước ngoài vào Việt Nam một cách có chọn lọc, phù hợp. Làm tốt công tác tuyên truyền về sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn. Đẩy mạnh thông tin về triển khai đường lối hội nhập quốc tế; làm tốt công tác người phát ngôn; đẩy mạnh công tác phóng viên nước ngoài; nâng cao chất lượng ấn phẩm tuyên truyền đối ngoại…

Phần (IV) về công tác với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nhấn mạnh lĩnh vực công tác này được đẩy mạnh; tạo thuận lợi hơn cho đồng bào Việt Nam ở nước ngoài hướng về quê hương. Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm giúp bà con giữ gìn bản sắc dân tộc, tiếng Việt; thu hút trí thức và doanh nhân kiều bào đóng góp xây dựng đất nước. Đặc biệt, công tác bảo hộ công dân luôn được xác định là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu với phương châm “chủ động, kịp thời, nhanh chóng, hiệu quả”. 

Phần (IV) cũng có một cột riêng, đề cập công tác ngoại giao góp phần quan trọng vào nhiệm vụ giữ vững chủ quyền lãnh thổ, biển đảo, bảo vệ an ninh Tổ quốc. Công tác biên giới với các nước láng giềng có tiến triển. Trong bối cảnh tình hình Biển Đông năm 2015 diễn biến phức tạp, Việt Nam tiếp tục duy trì trao đổi về vấn đề trên biển với Trung Quốc; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ ở Biển Đông; đề cao thiện chí hòa bình, lập trường đúng đắn của Việt Nam tại các diễn đàn quốc tế và khu vực. Công tác đối ngoại an ninh, quốc phòng được triển khai mạnh mẽ.

 5. Chương Năm giới thiệu về công tác đối ngoại Đảng, đối ngoại Quốc hội và đối ngoại nhân dân. Trong năm 2015, công tác đối ngoại Đảng (phần I) tiếp tục được triển khai chủ động, tích cực, đa dạng, đa tầng nấc từ Trung ương đến địa phương, cả kênh song phương và đa phương và đạt được những thành tựu quan trọng. Cuốn sách đề cập việc chú trọng củng cố vững chắc, tăng cường quan hệ với các đảng Cộng sản, đảng cầm quyền ở các nước XHCN, các nước láng giềng. Phát huy hiệu quả kênh đối ngoại Đảng góp phần xử lý các vấn đề liên quan đến an ninh và phát triển của đất nước. Các hoạt động đối ngoại cấp cao của Lãnh đạo Đảng đóng góp tích cực và quan trọng trong việc tăng cường quan hệ của Việt Nam với các đối tác quan trọng.

Công tác đối ngoại của Quốc hội (phần II) đã trở thành một bộ phận không thể tách rời của đối ngoại Việt Nam; góp phần quan trọng vào việc triển khai hiệu quả chính sách đối ngoại của Việt Nam. Phần này nêu rõ việc hợp tác song phương với nghị viện các nước phát triển mạnh mẽ ở nhiều cấp độ khác nhau. Quốc hội tham gia hoạt động tại các tổ chức liên nghị viện quốc tế và khu vực. Quốc hội thực hiện nhiệm vụ của cơ quan lập pháp và giám sát. Đặc biệt, cuốn sách nêu bật việc Quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức thành công Đại hội đồng IPU-132 tại Hà Nội, một sự kiện chính trị với quy mô và tầm cỡ to lớn mang ý nghĩa lịch sử và ngoại giao quan trọng.

Phần (III) đề cập công tác đối ngoại nhân dân do Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và tổ chức nhân dân triển khai tích cực đã góp phần thiết thực vào các thành tựu đối ngoại chung của cả nước. Củng cố và mở rộng đoàn kết hữu nghị, hợp tác với nhân dân các nước. Các tổ chức nhân dân tham gia có trách nhiệm trong các hoạt động đa phương. Hợp tác với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tranh thủ các nguồn lực góp phần phát triển kinh tế-xã hội. Đoàn kết với kiều bào, tăng cường công tác thông tin đối ngoại. Về công tác đối ngoại địa phương, các địa phương đã đẩy mạnh và làm sâu sắc quan hệ với các đối tác theo hướng đa dạng hóa, đa phương hóa, đóng góp vào việc tăng cường hợp tác hữu nghị, quảng bá hình ảnh địa phương nói riêng và Việt Nam nói chung ra bên ngoài.

6. Chương Sáu giới thiệu những nét lớn trong đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng lần thứ XII. Phần (I) nêu đánh giá kết quả việc thực hiện đường lối đối ngoại của Đại hội XI, những thành tựu, nguyên nhân thắng lợi và những tồn tại. Phần (II) nêu dự báo tình hình thế giới những năm sắp tới: những xu thế lớn, tình hình chính trị-an ninh, tình hình kinh tế thế giới và tình hình khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, trong đó có khu vực Đông Nam Á. Phần (III) nêu mục tiêu, nhiệm vụ, đường lối, nguyên tắc và những định hướng lớn. Phần (IV) về một số điểm mới trong đường lối đối ngoại của Đại hội XII, nhấn mạnh đường lối đối ngoại của Đại hội XII kế thừa và phát triển đường lối đối ngoại của Đại hội lần thứ XI, nhưng có những bổ sung, phát triển toàn diện và sâu sắc hơn các Đại hội Đảng trước; mang nội hàm mới trong thời kỳ đất nước bước vào giai đoạn hội nhập sâu rộng và toàn diện.

Cuốn sách phân tích 7 điểm mới trong đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng lần thứ XII: (a)- Về chủ đề của Đại hội; (b)- Về mục tiêu “bảo đảm lợi ích tối cao của quốc gia-dân tộc”; (c)- Về quan hệ với các nước lớn và đối tác quan trọng đối với an ninh và phát triển của Việt Nam; (d)- Về các quan điểm chỉ đạo đối với hội nhập quốc tế, nhấn mạnh nổi bật vai trò của đối ngoại đa phương; (e)- Về quan điểm chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; (f)- Về cách tiếp cận đối ngoại nhân dân theo phương cách mới; (g)- Về chủ trương đối với hoạt động đối ngoại quốc phòng, an ninh./. 

Nguồn: dangcongsan.vn

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại
PTI

Từ khóa tìm kiếm

Từ khóa tìm kiếm