Thành lập BCĐ Quốc gia Chương trình hành động “Không còn nạn đói”
Thứ Sáu, ngày 13/05/2016 - 21:32

(Tổ Quốc) - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia Chương trình hành động “Không còn nạn đói” ở Việt Nam, giai đoạn 2016 - 2025 do Phó Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng Ban.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm Phó trưởng Ban Chỉ đạo.

Các Ủy viên Ban Chỉ đạo gồm: Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thứ trưởng Bộ Y tế; Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Thứ trưởng Bộ Tài chính; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thứ trưởng Bộ Công Thương; Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

4 ủy viên mời gồm: Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; 1 đại diện FAO tại Việt Nam; 1 đại diện UNDP tại Việt Nam.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xây dựng kế hoạch, chương trình hành động Quốc gia “Không còn nạn đói” ở Việt Nam giai đoạn 2016 - 2025, chương trình, kế hoạch 5 năm, hàng năm và đột xuất để báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; chỉ đạo, đôn đốc, điều hòa, phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương liên quan thực hiện Chương trình hành động Quốc gia, kế hoạch hàng năm, 5 năm và đột xuất đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đồng thời, Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ xây dựng cơ chế phối hợp giữa các Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ với các cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân nhằm huy động toàn xã hội, cả hệ thống chính trị vào thực hiện Chương trình hành động Quốc gia, kế hoạch 5 năm, hàng năm và đột xuất; đề xuất với Thủ tướng Chính phủ giải pháp huy động nguồn lực của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để tăng thêm nguồn lực cho việc thực hiện mục tiêu Chương trình hành động Quốc gia, kế hoạch 5 năm, hàng năm và đột xuất...

Chính phủ

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại
PTI

Từ khóa tìm kiếm

Từ khóa tìm kiếm