Thực hiện nghiêm việc điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng tại tỉnh Phú Thọ
Sáng 25/11, tại Phú Thọ, Đoàn công tác số 2 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã tổ chức Hội nghị công bố kết luận kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, án kinh tế tại tỉnh Phú Thọ.
Thứ Sáu, ngày 25/11/2016 - 19:49
Thực hiện nghiêm việc điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng tại tỉnh Phú Thọ - ảnh 1

Đồng chí Tô Lâm phát biểu kết luận Hội nghị. (Ảnh: HH)

Tại Hội nghị, Đoàn công tác đã trình bày Dự thảo “Báo cáo Kết quả kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm tại tỉnh Phú Thọ”.

Kết quả kiểm tra cho thấy, trong những năm qua, các cấp uỷ, chính quyền của tỉnh Phú Thọ luôn xác định công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ chính trị trọng tâm; công tác kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm được tăng cường; cấp uỷ đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo sâu sát, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia, trong đó, các cơ quan, đơn vị chức năng (Ban Nội chính, Ủy ban Kiểm tra, Thanh tra, Công an, Viện Kiểm sát, Toà án) trong tỉnh làm nòng cốt. Những kết quả đạt được đã góp phần củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, với cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Tỉnh ủy Phú Thọ đã chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), lãng phí. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp PCTN đã được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng; lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả công tác kiểm tra, thanh tra vụ việc; kịp thời phát hiện, xử lý các sai phạm cũng như những sơ hở, hạn chế trong quản lý kinh tế - xã hội để kiến nghị khắc phục.

Từ năm 2011 đến 30/6/2016, ngành thanh tra của tỉnh đã thực hiện 2.085 cuộc thanh tra; phát hiện 2.335/4.560 đơn vị có sai phạm; kiến nghị thu hồi 149,72 tỷ đồng, đã thu hồi 136,3 tỷ đồng (đạt 91%); xử phạt vi phạm hành chính 3.076 tổ chức, 2.359 cá nhân; xử lý kỷ luật: 33 người; và kiểm điểm 57 người. Qua thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã phát hiện 05 vụ/09 đối tượng có hành vi tham nhũng, chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan chức năng trong thanh tra, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế. Các cơ quan chức năng (Ban Nội chính, Thanh tra, Kiểm tra, Công an, Viện Kiểm sát, Toà án) trong tỉnh đã kịp thời báo cáo đề xuất và thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thường xuyên phối hợp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, định hướng xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, án kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Cơ quan điều tra các cấp đã tiến hành điều tra, xử lý 78 vụ/165 bị can phạm các tội về kinh tế, tham nhũng.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Tô Lâm ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những thành tích mà tỉnh uỷ, uỷ ban, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh đã đạt được trong công tác PCTN.

Thực hiện nghiêm việc điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng tại tỉnh Phú Thọ - ảnh 2

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: HH)

Đồng chí Tô Lâm cũng cho rằng, cùng với những thành tích đã đạt được, với tinh thần nghiêm túc, cần nhìn nhận tình hình tham nhũng, sai phạm về kinh tế còn phức tạp; công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, sai phạm về kinh tế trên địa bàn tỉnh Phú Thọ vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục như đánh giá tại Hội nghị.

Đồng chí Tô Lâm đề nghị trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc triển khai, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”; Chỉ thị số 15-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về “Sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án và công tác bảo vệ Đảng”; có cơ chế kiểm tra, giám sát chặt chẽ các cơ quan Công an, Kiểm sát, Tòa án nhằm bảo đảm thực hiện nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban thường vụ tỉnh ủy; phát huy vai trò của Ban Nội chính tỉnh ủy trong công tác tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực tỉnh ủy cho chủ trương, định hướng xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

Đồng chí Tô Lâm cũng yêu cầu các cơ quan Thanh tra, Kiểm tra trong tỉnh tập trung thanh tra, kiểm tra vào những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng liên quan xây dựng cơ bản, quản lý sử dụng đất đai, bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng, khoáng sản, môi trường, thu chi ngân sách, công tác an sinh xã hội, xoá đói giảm nghèo. Kiên quyết chuyển cơ quan điều tra xác minh, xử lý những vụ việc có dấu hiệu tội phạm; kiến nghị hoặc xem xét theo thẩm quyền để xử lý nghiêm đối với tổ chức, cá nhân có liên quan đến sai phạm; triệt để thu hồi về kinh tế; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện kiến nghị trong kết luận thanh tra, kiểm tra nhất là việc xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan đến khuyết điểm, sai phạm. Qua thanh tra, kiểm tra, kiến nghị các cơ quan liên quan chấn chỉnh trong công tác quản lý nhà nước; hoàn thiện cơ chế, chính sách, các quy định về quản lý kinh tế xã hội, quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trong công tác tự kiểm tra, phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng; xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng, tiêu cực ở cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình phụ trách. Các cơ quan Công an, Kiểm sát, Tòa án kiện toàn tổ chức, bộ máy, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng có giải pháp hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng, từng bước đẩy lùi tội phạm, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đối với những kiến nghị của Đoàn công tác số 2, đồng chí Tô Lâm giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ chỉ đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện có hiệu quả, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác phát hiện và xử lý tham nhũng trong thời gian tới./.

Nguồn: dangcongsan.vn

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại
PTI

Từ khóa tìm kiếm

Từ khóa tìm kiếm