Tích cực phối hợp tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí
Ngày 19/12 tại Hà Nội, Ban thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam và Trung ương các đoàn thể chính trị - xã hội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (KHKT) Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã (HTX) Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình phối hợp năm 2016 và ký kết chương trình phối hợp năm 2017.
Thứ Hai, ngày 19/12/2016 - 17:18
Tích cực phối hợp tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí - ảnh 1

Đại diện lãnh đạo MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam, Liên minh HTX Việt Nam ký chương trình phối hợp năm 2017 - Ảnh: Minh Châu

Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân dự và phát biểu chỉ đạo.

Năm 2016, công tác phối hợp của Ban thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Trung ương các đoàn thể chính trị - xã hội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Việc phối hợp trao đổi, nắm bắt, tập hợp tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân được thực hiện nền nếp. Công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ giám sát của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội triển khai có kết quả. Công tác đối ngoại nhân dân có sự chuyển biến mới trong việc tăng cường liên kết, phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam với các tổ chức thành viên.

Đặc biệt, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp đã có đóng góp to lớn vào thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, qua đó tiếp tục khẳng định vị thế, vai trò và trách nhiệm của MTTQ Việt Nam trong phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước.

Tuy nhiên, trong năm vẫn còn 3 nội dung triển khai còn chậm hoặc chưa triển khai. Nguyên nhân một phần là do phụ thuộc vào tiến độ phối hợp triển khai chung với một số bộ, ngành và cơ quan liên quan khác.

Năm 2017, chương trình phối hợp ưu tiên giải quyết các vấn đề quan tâm, bức xúc của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân nhằm tạo sức mạnh tổng hợp để nâng cao hiệu quả các hoạt động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên; tránh sự chồng chéo về nội dung, đối tượng nhất là ở địa bàn khu dân cư.

Cụ thể, triển khai các hoạt động tuyên truyền, tập hợp, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân; triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua; các hoạt động tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, giám sát, phản biện xã hội; phối hợp trong công tác đối ngoại nhân dân, củng cố tổ chức, đội ngũ cán bộ; tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ, nghiệp vụ công tác cho cán bộ.

Tích cực phối hợp tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí - ảnh 2

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại Hội nghị - Ảnh: Minh Châu

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, năm 2017 là năm tiếp tục triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; từ đó, đặt ra yêu cầu bên cạnh triển khai hoạt động giám sát, phản biện xã hội MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên cần quyết liệt tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí; có cơ chế phối hợp để hỗ trợ người dân gặp khó khăn một cách nhanh chóng, hiệu quả, biến sự không hài lòng của người dân trở thành cuộc vận động, phong trào chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. 

“Chống tham nhũng, lãng phí nếu chỉ Đảng, chính quyền vào cuộc mà không có nhân dân, không có Mặt trận, đoàn thể thì không thể thành công”, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nói.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên cần phát huy sáng tạo trong triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua nhằm cổ vũ lòng yêu nước, tinh thần đại đoàn kết, tập hợp kiều bào đang sinh sống, làm việc tại nước ngoài cùng xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần quan trọng vào những thành tựu về kinh tế - xã hội của đất nước.

 

Nguồn: dangcongsan.vn

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại
PTI

Từ khóa tìm kiếm

Từ khóa tìm kiếm