TP.HCM bắt đầu triển khai tinh giản biên chế
Thứ Sáu, ngày 26/06/2015 - 10:02

Sở Nội vụ TP.HCM vừa đề nghị UBND TP chỉ đạo thủ trưởng các sở, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc TP, 24 quận huyện… thực hiện hàng loạt đầu việc nhằm triển khai chính sách tinh giản biên chế.

Theo đề xuất nói trên, trước mắt các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc TP xây dựng đề án tinh giản biên chế theo quy định trình cấp thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời rà soát tổ chức, bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo hướng tinh gọn.

Sau khi đề án tinh giản biên chế được cấp có thẩm quyền phê duyệt, các cơ quan, đơn vị lập danh sách những người thuộc diện tinh giản biên chế và dự toán kinh phí thực hiện công việc này để thẩm định, xem xét.

Trước đó, UBND TP đã chỉ đạo từ nay đến hết năm 2016 không tăng thêm biên chế công chức, viên chức, kể cả thành lập thêm tổ chức mới hoặc giao bổ sung nhiệm vụ mới (trừ trường hợp được cấp có thẩm quyền lập thêm trường học, bệnh viện mà không tự cân đối được số người làm việc).

Theo phê chuẩn của HĐND TP (tại kỳ họp thứ 16 cuối năm 2014), tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2015 của TP là 126.114 người, gồm: khối sở, ban, ngành 48.163 người; khối quận, huyện 74.788 người; dự phòng 3.163 người. HĐND TP cũng đã thông qua tổng biên chế hành chính năm 2015 là 13.049 biên chế theo đề nghị của UBND TP.

GIÁNG HƯƠNG

(Nguồn: Tuổi trẻ)

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại
PTI

Từ khóa tìm kiếm

Từ khóa tìm kiếm