Tuyên dương 80 chi bộ tiêu biểu của Đảng bộ Khối các cơ quan TW
Sáng 26/3, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Lễ tuyên dương chi bộ tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (11/4/2007-11/4/2017).

Chủ Nhật, ngày 26/03/2017 - 22:04
Tuyên dương 80 chi bộ tiêu biểu của Đảng bộ Khối các cơ quan TW - ảnh 1

Toàn cảnh Lễ tuyên dương. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Tới dự Lễ tuyên dương có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Quang Dương cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và 80 chi bộ tiêu biểu được tuyên dương của Đảng bộ Khối.

Báo cáo tại lễ tuyên dương, Phó Bí Thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Lê Mạnh Hùng cho biết Đảng bộ Khối có vị trí quan trọng, là Đảng bộ trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp ở Trung ương, các cơ quan nghiên cứu khoa học hàng đầu của đất nước…

Các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối có vai trò quan trọng đối với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương.

Hiện Đảng bộ Khối có 63 đảng bộ trực thuộc, 841 tổ chức cơ sở Đảng, trên 5.400 chi bộ với hơn 65.000 đảng viên.

Thời gian qua, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Trong đó, chi bộ là hạt nhân chính trị, lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, tham gia lãnh đạo xây dựng và thực hiện hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ công tác xây dựng từng cơ quan, đơn vị vững mạnh…

80 chi bộ tiêu biểu được vinh danh tại lễ tuyên dương là những đại diện cho các đảng bộ, lĩnh vực công tác khác nhau và các loại hình tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối.

Cụ thể như các chi bộ tiêu biểu trong các cơ quan tham mưu công tác xây dựng Đảng Trung ương có nhiều thành tích, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, quan tâm chăm lo công tác xây dựng Đảng; các chi bộ tiêu biểu trong khối các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp; các chi bộ tiêu biểu trong khối cơ quan Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể; các chi bộ tiêu biểu trong các cơ quan nghiên cứu khoa học, báo chí, xuất bản.

Tại buổi lễ, Đảng ủy Khối kêu gọi các cấp ủy và cán bộ, đảng viên, công chức viên chức và người lao động trong Khối các cơ quan Trung ương phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần tận tụy, trách nhiệm, ra sức học tập, lao động, công tác, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Các cấp ủy, cán bộ, đảng viên tiếp tục phát huy truyền thống để xây dựng hơn 5.000 chi bộ của Đảng bộ Khối đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xây dựng Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trong sạch, vững mạnh.

Phát biểu tại Lễ tuyên dương, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính nêu rõ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Lễ tuyên dương các chi bộ tiêu biểu đúng vào dịp Kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối là việc làm có ý nghĩa thiết thực để đánh giá và động viên sự nỗ lực, cố gắng của các chi bộ trong toàn Đảng bộ.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ông Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương những thành tích của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã đạt được trong nhưng năm qua; chúc mừng các chi bộ tiêu biểu được Đảng ủy Khối tuyên dương trong đợt này.

Để tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, ông Phạm Minh Chính đề nghị Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc cần tiếp tục nâng cao nhận thức của cấp ủy các cấp và đảng viên về yêu cầu cấp thiết của việc nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ.

Nhắc lại Bác Hồ đã từng nói “Đảng mạnh là do chi bộ tốt, chi bộ tốt là do đảng viên, tập thể chi ủy, người đứng đầu chi ủy tốt,” ông Phạm Minh Chính nhấn mạnh để phát huy vai trò của chi bộ thật sự là nền móng của Đảng ở cơ sở, trước hết phải chú ý nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của chi bộ cơ sở và nhất là trách nhiệm của người đứng đầu.

Trong tình hình hiện nay, hơn lúc nào hết, chúng ta phải giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng về chính trị, tư tưởng, trong sáng về đạo đức, lối sống, thống nhất về ý chí và hành động, chặt chẽ về tổ chức và vì nhân dân phục vụ, ông nêu rõ.

Trên cơ sở đề nghị toàn Đảng bộ tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về " Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,” ông Phạm Minh Chính lưu ý, cần đặc biệt chú trọng làm tốt các nội dung: mỗi cán bộ, đảng viên cần phải tăng cường rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; tăng cường quản lý chặt chẽ cán bộ, đảng viên; chấn chỉnh, khắc phục ngay những hạn chế, yếu kém trong công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ đã chỉ ra ở một số bộ, ngành, địa phương thời gian qua.

Đảng ủy Khối và cấp ủy các cấp cần làm tốt công tác phát hiện, tuyển chọn, quy hoạch, đào tạo, đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ, nhất là đội ngũ Bí thư chi bộ; quan tâm công tác đào tạo, coi trọng bồi dưỡng về kỹ năng, nghiệp vụ và kinh nghiệm xử lý các tình huống ở cơ sở. Đặc biệt, cần chú ý chăm lo và chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán bộ kế cận.

Ông lưu ý cán bộ, đảng viên, nhất là đứng đầu cấp ủy, đơn vị thực hiện nghiêm Quy định số 55 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; chấm dứt tình trạng ăn uống, "chè chén" xa hoa, lãng phí, gây phản cảm trong dư luận xã hội…

Nêu rõ: Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và XII) là hai nghị quyết rất quan trọng về xây dựng Đảng trong trong tình hình hiện nay, ông Phạm Minh Chính đề nghị trong tổ chức thực hiện phải: suy nghĩ thật chín, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, phương pháp phải đúng, hành động phải quyết liệt, hiệu quả để công tác đi vào chiều sâu, cấp ủy thực sự là hạt nhân lãnh đạo trong cơ quan, đơn vị.

Nhấn mạnh cần tiếp tục làm tốt công tác khen thưởng, xây dựng mô hình chi bộ tiêu biểu để nhân rộng ra toàn Đảng bộ, ông Phạm Minh Chính đề nghị từ các chi bộ được tuyên dương, Đảng bộ Khối sớm xây dựng mô hình chi bộ tiêu biểu của Đảng bộ làm cơ sở để các cấp ủy lãnh đạo xây dựng, củng cố các chi bộ trong toàn Đảng bộ; các cấp ủy phải tiếp tục lãnh đạo nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ nói chung và chất lượng sinh hoạt của chi bộ nói riêng.

Ông nêu rõ: Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương muốn trong sạch, vững mạnh thì phải có nhiều chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Trước hết, chú ý xây dựng tập thể chi ủy đoàn kết, thống nhất; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; làm tốt công tác quản lý, giáo dục, phát triển đảng viên; thực hiện có hiệu quả nghị quyết của cấp ủy cấp trên và cấp mình.

Chi ủy phải chủ động chuẩn bị tốt nội dung sinh hoạt định kỳ sâu sắc, toàn diện, có tính thời sự; kết hợp hài hòa giữa sinh hoạt định kỳ với sinh hoạt chuyên đề; phải biến sinh hoạt chi bộ thành diễn đàn dân chủ, thẳng thắn, xây dựng nhằm nâng cao chất lượng chi bộ, nâng cao nhận thức, năng lực, trình độ, ông lưu ý.

Ông Phạm Minh Chính nêu rõ các chi bộ phải có phương pháp lãnh đạo, động viên để khơi dậy được tinh thần làm việc sáng tạo của cán bộ và đảng viên; tích cực tham gia tổng kết thực tiễn, mạnh dạn đề xuất với chi bộ, cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

Đánh giá đội ngũ chi ủy viên, nhất là bí thư chi bộ có vai trò hết sức quan trọng trong xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, do vậy, ông Phạm Minh Chính đề nghị Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cần sớm đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để xây dựng đội ngũ bí thư chi bộ, chi ủy viên thực sự là những hạt nhân lãnh đạo tại các chi bộ; rà soát lựa chọn, bổ sung các đồng chí đảng viên thực sự có uy tín, tính đảng cao, am hiểu về công tác Đảng, có năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành… để tham gia chi ủy và làm bí thư chi bộ; kịp thời thay thế những đồng chí chi ủy viên, bí thư chi bộ yếu kém, không hoàn thành nhiệm vụ.

Thực hiện chủ trương bí thư chi bộ đồng thời là thủ trưởng cơ quan, đơn vị; tăng cường bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới, tập huấn nghiệp vụ đối với đội ngũ chi ủy viên và bí thư chi bộ.

Nêu rõ, Đảng có 5 phương thức lãnh đạo thể hiện trong Cương lĩnh: lãnh đạo bằng đường lối, chủ trương, chính sách; lãnh đạo bằng công tác tuyên truyền, vận động; lãnh đạo bằng tổ chức đảng, đảng viên trong tổ chức của hệ thống chính trị; lãnh đạo thông qua sự nêu gương của đảng viên và lãnh đạo bằng giám sát, kiểm tra, ông Phạm Minh Chính đề nghị Đảng bộ Khối cần nghiên cứu tổ chức tốt, thành công hơn nữa việc tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng trong Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Cùng với biểu dương, tôn vinh những chi bộ tiêu biểu, các cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng để kịp thời phát hiện, có giải pháp củng cố, xây dựng các chi bộ yếu kém; giáo dục, giúp đỡ những đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ. Đồng thời, xử lý nghiêm minh đối với những cán bộ, đảng viên vi phạm, góp phần xây dựng các tổ chức đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh./.

 

 

Theo TTXVN

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại