Xem xét từng trường hợp chuyển đơn vị sự nghiệp công lập từ DNNN về CQHCNN
(Tổ Quốc) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có ý kiến chỉ đạo về việc chuyển các đơn vị sự nghiệp công lập từ doanh nghiệp nhà nước về trực thuộc các cơ quan hành chính nhà nước.
Thứ Tư, ngày 07/09/2016 - 09:37

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước theo đúng quy định tại Nghị định số 189/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập từ doanh nghiệp nhà nước về trực thuộc cơ quan hành chính nhà nước trong từng trường hợp cụ thể.

Chính phủ

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại
PTI

Từ khóa tìm kiếm

Từ khóa tìm kiếm